Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
Jurnal de activități
Activități sportive 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
ANUNȚ pentru ocuparea pozitiei de Director General in cadrul SC Utilitati Publice Luncavita SRL
Atentie actiuni de evaluare a speciilor de animale strict protejate
ISU Tulcea - Anunt Sanctiuni Incendieri
ANUNȚ pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general gradul I - 2023
Anunt important 1 Martie 2023 Miercurea alarmelor
ANUNȚ Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. - 5 pozitii
09 Septembrie
Anunt public vizand incendierile
Noul PUG 2022
08 August
Arhiva articole si informatii
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Adunarea din 26 aprilie 2013 DISPOZIȚIA NR.84 din 10 aprilie 2013 privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, în ședință ordinară în temeiul art.23 lit. a), b) art. 24 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 27 alin.(1) art.32.alin.(2) și art.37 alin.(2) lit.(b – e) din Statutul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, luând în considerare necesitatea de organizare a activit
Tipărește

Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013


DISPOZIȚIA NR.84
din 10 aprilie 2013
privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Tulcea a
Asociației Comunelor din România, în ședință ordinarăîn temeiul art.23 lit. a), b) art. 24 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 27 alin.(1) art.32.alin.(2) și art.37 alin.(2) lit.(b – e) din Statutul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România,
luând în considerare necesitatea de organizare a activității Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, în anul 2013,

având în vedere importanța prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din județul Tulcea,

apreciind importanța dezvoltării satului românesc ca sat european și, implicit, a creșterii capacității administrative a autorităților administrației publice locale ale comunelor,

președintele Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție:

Art.1. (1) Se convoacă Adunarea generală a Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România în ședință ordinară, vineri, 26 aprilie 2013 între orele 11.00 - 14.00, la Sala Mihail Kogălniceanu din cadrul Consiliului Județean Tulcea.


(2) Convocarea prevăzută la alin.(1) vizează, cu precădere:
a) întrunirea în ședință ordinară a Consiliului director al Asociației Comunelor din România – dezbaterea : raportului de activitate pe anul 2012; bilanțului contabil pe anul 2012 ; proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și aprobarea modificării organigramei Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România;
b) Adoptarea hotărârilor Adunării Generale privind problemele prevăzute la art. 32 alin. (2) din Statutul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, respectiv:
• Adoptarea hotărârii privind raportul de activitate pe anul 2012;
• Adoptarea hotărârii privind bilanțul contabil pe anul 2012;
• Adoptarea hotărârii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013
c) Adoptarea hotărârii privind realizarea acordurilor de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de consiliere juridică și activității de asistență socială;
d) Realizarea auditului intern al comunelor prin intermediul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, conform OUG nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, analiză și propuneri pentru anul 2014;
e) Situația plății cotizațiilor pentru fiecare comună din Județul Tulcea, membră a ACoR;
f) Diverse : Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor; Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; Registrul agricol pentru perioada 2015-2019; Pct. 29 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Impozitarea pentru investițiile în energie eoliană; Problemele serviciilor de apă și canalizare; Modul în care afectează plafonul de salarii bugetele locale; Folosirea tuturor impozitelor și taxelor din Codul fiscal (ex: taxa de excavare); Proceduri interne privind emiterea unor documente pentru persoanele care depun cerere pentru subvenții; Proiect de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; alte probleme, discuții, etc,

Art. 2. (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă primarii, sau reprezentanți ai acestora, ai comunelor membre ale Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, precum și primarul, sau reprezentantul acestuia, a Comunei Izvoarele, care nu este încă membră,
(2) Sunt invitați să participe la lucrările Adunării Generale a Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor:
• doamna Lucia-Ana VARGA, ministru delegat pentru Ape Păduri și Piscicultură
• doamna Marcela STĂNCIOIU, director Camera de conturi Tulcea,
• doamna Marieta CREȚU, director executiv DGFP Tulcea,
• doamna Sirma CARAMAN, președinte ADECJR,
• doamna Neviser ZAHARCU, deputat,
• domnul Lucian-Eduard SIMION, prefectul județului Tulcea,
• domnul Horia TEODORESCU, președintele Consiliului Județean Tulcea,
• domnul Constantin HOGEA, primarul municipiului Tulcea,
• domnul Dumitru DAMIAN, inspector general ISJ Tulcea,
• domnul Costel PETCU, director adjunct DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA
• domnul Trifon BELACURENCU, senator PSD,
• domnul Octavian MOTOC, senator PNL,
• domnul Ion BĂLAN, deputat PSD,
• domnul Octavian-Marius POPA, deputat PNL,
• domnul Marian AVRAM, deputat PSD,
• domnul Vasile GUDU, deputat PDL,
• domnul Miron IGNAT, deputat CRLR,
• domnul Liviu CODîRLĂ, deputat, PP-DD,
• domnul Dan DRĂGAN director executiv ADDJ Tulcea,
• primarii orașelor Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina,
• reprezentanții mass-media .

(3) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința primarilor comunelor membre, primarului Comunei Izvoarele și celorlalți invitați, prin grija președintelui filialei județene Tulcea, și se publică pe pagina de internet a filialei județene Tulcea a ACoR.

Descarcati Memoriu-Tarife Drumuri 2013 ParlamentariMulțumesc înalților oficiali ai celor trei județe, care au participat la ședința Adunării generale a Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România:
Horia TEODORESCU - Președintele Consiliului Județean Tulcea;
Stancu BUNEA - Președintele Consiliului Județean Brăila;
Aurel-Gabriel SIMIONESCU - Primarul Municipiului Brăila;
Marius STAN - Primarul Municipiului Galați.
Noi, primarii comunelor județului Tulcea, vom fi alături de proiectele care se vor a fi realizate prin noua asociație de dezvoltare intercomunitară, constituită. Mă bucur că în sfârșit, reprezentanții de frunte ai acestor trei județe, au înțeles maxima lui Democrit, motto-ul asociației noastre, că „prin unire se fac fapte mari”. Felicitări colegului nostru, președintele CJ Tulcea, Horia TEODORESCU!

Ștefan ILIE
PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE TULCEA A
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
PRIMARUL COMUNEI LUNCAVIȚAPublicat la 26 Aprilie 2013 | 5827 citiri
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013
Adunări generale

Adunarea din 26 aprilie 2013


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2023 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR