Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncaviţa in imagini 
Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncaviţa 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă 
Stare civilă  
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
Info utile
Agenția Națională Antodrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
Adunări generale 
Alegeri ACoR Tulcea 
Cooperare la nivelul ACoR Tulcea 
Cursuri de perfecționare 
Organigrama Filialei Județene 
Statul de Funcţii al Asociației Comunleor din România 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

Lista documentelor de interes public Vă prezentăm lista cuprinzând documentele de interes public produse şi gestionate, potrivit Legii 544/2001 de Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Luncavița - Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului Local - Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul comunei Luncavița - Evidenţa componenţei Consiliului Local - Rapoarte anuale de activitate - Declaraţii de avere/interese - Raportul anual privind accesul la informaţiile
Tipărește

Solicitare Infomații. Legislație

Lista documentelor de interes public


Vă prezentăm lista cuprinzând documentele de interes public produse şi gestionate, potrivit Legii 544/2001 de Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Luncavița

- Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliului Local
- Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primarul comunei Luncavița
- Evidenţa componenţei Consiliului Local
- Rapoarte anuale de activitate
- Declaraţii de avere/interese
- Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;
- Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului;
- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea comunei
- Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului;
- Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
- Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii;
- Anunţuri de licitaţii;planul achizițiilor publice
- Documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinînd domeniului public şi/sau privat al comunei caiete de sarcini, Hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, planuri de amplasare;
- Procese verbale privind afişarea citaţiilor, publicaţiilor de vânzare bunuri mobile/bunuri imobile, anunţuri mediu;
- Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise;
-Planul urbanistic general, regulamentul local de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale;
- Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Luncavița a căror publicitate este prevăzută de Legea nr 17/2014;
- Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă şi programul de funcţionare al Serviciul Public Serviciul Comunitar de Evidenţa Persoanelor;
- Modalităţi de contestare în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
- Bugetul local, bilanţul contabil;
- Strategii, programe privind dezvoltarea social economică a comunei Luncavița
- Documentație fond funciar


Publicat la 12 Martie 2019 | 322 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2021 ÷ Confidentialitate ÷
realizare site Curs DPO Promovare