Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Unitatea Administrativ Teritorială
COMUNA LUNCAVIȚA,
anunță toate persoanele fizice sau juridiceComuna Luncavița, prin autoritățile administrative Consiliul Local și Primarul, este fondatoare sau parteneră a unui număr de trei organizații neguvernamentale ( ONG-uri) a căror activitate se îndreaptă exclusiv către dezvoltarea tuturor tipurilor infrastructurale : edilitar, mediu, social, cultural, sportiv etc.

Prin înființarea acestor structuri neguvernamentale se încearcă cuprinderea și rezolvarea acelor aspecte care nu intră în sfera de activitate a unității adminsitrativ teritoriale, sau nu se regăsesc în atribuțiile aparatului administrativ al Prmăriei Luncavița.

în anul 2006 a fost înființată ASOCIAȚIA NATURA ZÂMBEȘTE care are ca principal scop ocrotirea mediului incojurător din Dobrogea, pornind de la premiza că insăși Comuna Luncavița face parte din arii naturale protejate precum Parcul Național Munții Măcinului, Rezervația Biosferei Delta Dunării sau Natura 2000. După doi ani de activitate această asociație in parteneriat cu Primăria Luncavița primește finanțare din Fondul pentru Mediu pentru proiectul ” Conștientizare publică și educație ecologică privind ocrotirea speciilor protejate în PARCUL NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI”, care se află în acest moment în derulare. Natura Zâmbește își propune pe termen scurt conșientizarea cetățenilor cu privire la importanța conservării mediului înconjurător, iar pe termen lung derularea unor proiecte cu un grad avansat de impact precum Renaturarea Ghiolului Crapina, Obținerea de energie verde, împădurirea terenurilor degradate etc.

în derularea activităților administrative au fost sesizate și alte probleme care se pot rezolva mult mai eficient în cadrul unor asociații neguvernamentale, precum dezvoltarea activităților culturale, tradiționale, sportive, sau sprijinirea persoanelor din medii sociale defavorizate.

A fost înființată astfel ASOCIAȚIA SPORTIVĂ PARTIZANUL LUNCAVIȚA, cu principal scop sprijinirea activităților sportive și culturale. Se urmărește astfel: - consolidarea și perpetuarea acivităților tradiționale ale comunei precum Sărbătoarea Teilor, Moșoaiele, Boboteaza, Ziua Eroilor etc; - dezvoltarea activităților culturale din cadrul Casei de Cultura a comunei; - promovarea sportului în rândul tinerilor etc.

în sprijinul infrastructurii sociale a fost creată ASOCIAȚIA VIAȚA ZÂMBEȘTE, care încearcă diminuarea discrepanțelor sociale, sprijinirea copiilor dotați din familii sărace, ocrotirea persoanelor bolnave sau cu dizabilități, acordarea de cadouri de Crăciun sau alte daruri, construirea unui centru permanant de zi pentru copii, înființarea unui azil pentru bătrâni, etc.

Toate aceste asociații sunt sprijinite anual de Comuna Luncavița, prin fonduri alocate de Consiliul Local și prin activitatea Primarului, însă pentru atingerea obiectivelor pentru care au fost create este binevenit orice sprijin din parte oricăror persoane interesate. în aceste condiții, Primăria Comunei Luncavița, prin Ștefan Ilie, Primarul Comunei Luncavița, face un apel către orice persoană fizică sau juridică să regăsească în activitățile celor trei asociații unele din pasiunile sau plăcerile pe care ar putea să le sprijine prin orice fel: participând voluntar la activitățile asociațiilor, sau contribuind cu orice fel de sumă în unul din conturile afișate mai jos:

ASOCIȚIA NATURA ZÂMBEȘTE
Sediul Comuna Luncavița Jud. Tulcea cod 827120
Asociatie cu scop : ocrotirea mediului inconjurator
Data infiintarii iunie 2006
C.I.F 18887577
Cont :RO57 RNCB 0257 0714 1478 0001
Banca: BCR Măcin
e-mail : iliemarian07@yahoo.com / costelpetcu@rosilva.ro

ASOCIAȚIA VIAȚA ZÂMBEȘTE
Sediul Comuna Luncavița Jud. Tulcea cod 827120
Asociatie cu scop umanitar pentru : ocrotirea copiilor și bătrânilor defavorizați
Data infințării octombrie 2008
C.I.F 240702312
Cont : RO18 BTRL 0370 1205 J952 21XX
Banca Transilvania, Agenția Macin jud TULCEA
e-mail : viatazambeste@yahoo.com

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ PARTIZANUL LUNCAVIȚA
Sediul Comuna Luncavița Jud. Tulcea cod 827120
Asociatie cu scop : sprijinirea activităților sportv-culturale
Data infiintarii septembrie 2008
C.I.F 24427140
Cont : RO23 BTRL 0370 1205 J952 11XX
BANCA TRANSILVANIA Agentia Macin
e-mail : partizanulluncavita@yahoo.com


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.81557700 1695434507