Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 01Privind aprobarea bugetului Comunei Luncavița pe anul 2008


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008
în conformitate cu Legea nr.486/2006 privind legea bugetului pe anul 2007;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin.1 și alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă bugetul comunei Luncavița pentru anul 2008, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.


ANEXA BUGET
BUGETUL COMUNEI LUNCAVITA 2008

638(din TVA) + 632 (din Imp./Venit) + 629(Venit. Proprii) + 892 (Invat.) + 370 (Asist. Sociala) + 100 (fond rulment)= 3.261

I. AUTORITATI EXECUTIVE (51.02) -total- 720
1. Personal 560
2. Materiale: 70
a.)Cheltuieli materiale curente (tel, rechizite, incalzire,etc) 70
3. Contractul colectiv de munca: 80
4. Capital 10
a.) Reactualizare Plan Urbanistic General 1
b.) Construire sediu Primaria Luncavița 1
c.) Investitii 8

II. ALTE SERVICII PUBLICE (54.02) -total- 73
1. Personal pompieri 63
2. Materiale: 5
a.) Cheltuieli materiale intretinere 5

III. INVATAMANT (65.02) -total- 1057
1. Personal 892
2. Materiale (tel, rechizite, incalzire,etc) 70
3. Burse 5
4. Tichete 40
5. Capital: 50
a.) Reparatie Capitala Sc. Rachelu 2
b.) Reparatie Capitala Atelier Scoala 2
c.) Dotari Scoala Luncavița 6
d.) Utilitati Gradinita Luncavița 40

IV. CULTURA (67.02) -total- 450
1. Personal 15
2. Materiale biblioteca 1
3. Capital: 434
a.) Reparatie Capitala si Extindere Camin Cultural 400
b.) Reparatie Capitala Biserica Luncavița 1
c.) Reparatie Capitala Biserica Rachelu 1
d.) Modernizare Teren Sport Luncavița 1
e.) Construire Teren Sport Rachelu 1
f.) Sustinere Activitati Culturale (Boboteaza, S. Teilor, Craciun, etc) 30


V. ASISTENTA SOCIALA (68.02) - total- 440
1. Asistenti personali 370
2. Ajutoare sociale 70

VI. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (70.02)-total- 50
1. Materiale: 50
a.) Iluminat public 50

VII.MEDIU (74.02) total 431
1.Materiale (intretinere curatenie, 4 pers. AJOFM, etc) 55
2. Capital: 376
a.) Canalizare si Statie Epurare 80
b.) Rate Buldoexcavator 50
c.) Gestionarea Deseurilor 1
d.) Centru Informare-Mediu 1
e.) Impadurire impotriva inundatiilor 90
f.) Reconstructia ecologica a zonei indiguite I.C. Br.-Isaccea 1
g.) Infiintare Parc Centrale Eoliene 1
h.) Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi 122
i.) Modernizare sistem de alimentare cu apa si drum comunal 15
j.) Extindere de canalizare si modernizare drum comunal

VIII. STRAZI - DRUMURI – PODURI (84.08) -total- 40
1. Materiale (reparatii curente drumuri, santuri, poduri si podete):38
2. Capital: 2
a.) Reparatie si Modernizare Parcare 1
b.) Reparatie Piata 1


SERVICIUL AUTOFINANTAT
-ALIMENTARE CU APA-

ALIMENTARE CU APA-total-107
1. Personal 47
2. MaterialeToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.88946500 1701422282