Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 08Privind aprobarea investițiilor pentru anul 2008 ale unității administrative comuna Luncavița

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008

Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă investițiilor pentru anul 2008 ale unității administrative comuna Luncavița,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.


Anexa 1
1. Construire Sediu Primaria Luncavița
2. Achizitie Autoturism Primarie
3. Reparatie Capitala Scoala si Gradinita Rachelu
4. Reparatie Capitala Atelier Scoala Luncavița
5. Reparatie Capitala Scoala Luncavița, corp A si corp B
6. Utilitati Gradinita Luncavița
7. Constructie Sala de Sport
8. Extindere de canalizare si modernizare drum communal
9. Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si modernizare drum comunal
10. Achizitie Autobasculanta in sistem leasing
11. Reparatii Capitale si Reabilitare drumuri comunale
12. Reparatie si Modernizare Parcare
13. Construire Drum Comunal de Centura
14. Reparatie Capitala Biserica Luncavița
15. Reparatie Capitala Biserica Rachelu
16. Gestionarea selective a deseurilor
17. Infiintare Centru Informare Mediu
18. Impadurire Versanti Impotriva Inundatiilor Luncavița
19. Impadurire Versanti Impotriva Inundatiilor Rachelu
20. Construire spatiu medical, farmacie Luncavița
21. Construire spatiu medical, farmacie Rachelu
22. Reconstructia ecologica a zonei indiguite I.C.Bratianu-Isaccea
23. Reabilitare si Modernizare Teren Sport Luncavița
24. Construire Teren Sport Rachelu
25. Construire Piata inchisa Luncavița
26. Construire Piata deschisa Rachelu
27. Aductiune Gaz-Metan Comuna Luncavița, satele Luncavița si Rachelu
28. Reparatie Capitala si Extindere Camin Cultural
29. Construire Cimitir Luncavița
30. Extindere Cimitir Rachelu
31. Reactualizare Plan Cadastral Extravilan Luncavița si Rachelu
32. Reactualizare Plan Cadastral Intravilan Luncavița si Rachelu
33. Reactualizare Plan Urbanistic General Luncavița si Rachelu
34. Construire Amenajare Ecvestra-Turism
35. Construire Parc Centrale Eoliene
36. Lucrari agricole domeniul public al Comunei Luncavița, sat Rachelu
37. Imprimarea elementelor de folclor local in colaborarea cu Ansamblul Baladele Deltei Tulcea
38. Infiintare crescatorie si fabrica de peste in Comuna Luncavița
39. Decolmatarea canalelor de desecare in Comuna Luncavița
40. Amenajarea digurilor de protectie in Comuna Luncavița
41. Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in localitatea Luncavița
42. Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in localitatea Rachelu
43. Intretinerea si pavarea santurilor adiacente DN22 si DJ222A
44. Realizarea foraj apa Luncavița
45. Realizarea foraj apa RacheluCelelalte aspecte ale acestei propuneri, vor fi discutate de Consiliul Local Luncavița, respectand normele legale.


Initiator:
Primar,
Prof. Stefan Ilie


Nota
S.F.= Studiu de Fezabilitate
P.T.+ Proiect Tehnic

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.75860500 1695614114