Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 11Privind aprobarea Planului de Pază al Comunei Luncavița


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008
în temeiul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 șialin. 6, lit. a, punctul 7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă Planul de Pază al Comunei Luncavița, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
AVIZAT

PLANUL DE PAZA AL COMUNEI LUNCAVITA JUDETUL TULCEA
I. SITUATIA OPERATIVA

Comuna Luncavița jud Tulcea are in componeta sa satul Rachelu avand impreuna un numar de 4758 locuitori , ambele localitati fiind traversate de DE 87.La partea de vest si sud comuna se invecineaza cu padurea Ocolul silvic Macin, accesul efectuandu-se pe DJ 222 A, care face legatura intre localittile Luncavița si Nifon so drumuri forestiere, la est se invecineaza cu fluvial Dunarea iar in partea de nord cu terenul arabil comuna Vacareni.

Pe raza comunei Luncavița (care se intinde pe o suprafata de 347,44 Ha intravilan si 11738,83ha extravilan) exista urmatoarele obiective principale:Primaria,Oficiul PTTR,un cabinet medical,un camin cultural,3 Biserici(2 crestin ortodoxe,1 baptista), 3 cimitire, 2 Scoli Generale, 2 Gradinite, 1 Post de Politie si 34 societati comerciale din care 7 au profil agricol.

Majoritatea locuitorilor sunt stabili avand ca ocupatie de baza agricultura si cresterea animalelor, pescuitul.

In ultimii ani pe raza comunei Luncavița s-au comis o infractiune de omor, furturi din societati comerciale din locuinte si de pe camp ultimul gen de infractiuni detinand ponderea.


II. DISPOZITRIVUL DE PAZA

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local Luncavița nr.3 din 31.01.2007 si legea 333 din 2003 privind apararea avutului public si privat precum si mentinerea unui climat de siguranta al cetatenilor comunei s-a hotarat ca paza bunurilor publice si ale cetatenilor sa se faca cu un numar de 6 paznici organizati in 3 poatrule, respective 2 in localitatea Luncavița si 1 in satul Rachelu, acestia fiind angajati ai Primariei iar deinstruirea si planificarea pe itinerariile de deplasare ocupanduse lucratorii postului de olitie local.

La intrarea in serviciu, paznicii vor fi instruiti cu privire la atributiile ce le revin, itinerariu precum si modul de actiune in diferite situatii.


CONSEMNUL PATRULII:

• La intrare in serviciu membrii patrulei verifica modul cum sunt asigurate obiectivele de pe itinerariu stabilit, urmaresc persoanele straine de localitate care nu-si justifica prezenta, si acelora care circula la ore tarzii, noteaza vehiculele si autovehiculele care circula in perimetrul de patrulare;
• Informeaza de indata cu neregulile constatate lucratorii postului de politie, primarul si viceprimarul comunei;


MODUL DE ACTIUNE AL PAZNICILOR IN DIFERITE SITUATII, LEGATURA SI COOPERAREA CU ALTE FORTE

• In caz de incendii, inundatii sau alte calamitati
- Alarmeaza de indata cetatenii din zona afectata, informeaza urgent telephonic primarul comunei si lucratorii postului de politie local;
- Actioneaza pentru salvare de personae, de bunuri si asigura paza bunurilor salvate ce sunt pretabile a fi sustrase;
• In cazul comiterii unor infractiuni sau accidente de circulatii;
- opreste si identifica autorul dupa caz;
- aduce la cunostinta prin cel mai rapid mijloc lucratorii postului de politie;
- asigura paza locului faptei, a autorului si ia masuri de salvare a victimelor;
- nu permite cetatenilor sa intre in campul acctiunii pana la sosirea lucratorilor de politie;
- paznicii tin legatura intre ei si cu politistul de serviciu telephonic;
- in cazuri deosebite(inundatii, incendii, explozii) alarmeaza intreaga populatie folosind clopotul de la Biserica.III. DISPOZITII FINALE

• Serviciul de paza se executa pe timpul noptii, asigurandu-se instrucatjul la intrarea in serviciu de catre lucratortii postului de politie;
• Paznicii vor fi controlati cu privire la modul in care isi indeplinesc atributiile de serviciu de catre lucratorii postului de politie, primarul comunei, si imputernicitii acestuia;
• Paznicii vor fi dotati de catre Primaria Luncavița cu echipamentul necesar executarii pazei;


Prezentul plan de paza a fost intocmit de catre Primarul comunei Prof. ILIE STEFAN cu sprijinul de specialitate al Sefului postului de politie Luncavița Ag.Sef. Pr Pol. NEDELCU IONELPrimar
Prof. ILIE STEFAN

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.62198300 1701425522