Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 12Privind aprobarea raportului de activitate al Primarului Comunei Luncavița pe anul 2007


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008

Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;

în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă raportul de activitate al Primarului Comunei Luncavița pe anul 2007, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI LUNCAVITA
PE ANUL 2007


In anul 2007 , in calitate de Primar al Comunei Luncavița, am actionat sub indrumarea normelor legislative, a hotararilor Consiliului Local Luncavița si in spiritul Uniunii Europene, pentru dezvoltarea social-economica a unitatii administrative, pentru cresterea nivelului de confort si civilizatie al locuitorilor comunei
Principalele domenii de activitate in anul 2007 au fost investitiile in infrastructura si in protectia mediului, fiind promovate o serie de proiecte, unele finantate din fonduri proprii si altele din surse extrabugetare.
Astfel unul din cele mai importante proiecte este „Sistem de Canalizare si Satie de Epurare in Comuna Luncavița” aflat in curs de executie, obtinut prin O.G. nr.7/2006 privind infiintarea programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural, in valoare de 1.100.000 Euro, in care comuna Luncavița cofinanteaza in procent de 5,1%. Acest proiect, care va fi continuat de „Extinderea Sistemului de Canalizare in localitatile Luncavița si Rachelu” va duce la rezolvarea unei cerinte obligatorii ale Uniunii Europene privind deversarea si epurarea apei menajere din comuna.
Un alt proiect important de infrastructura este „Intretinerea prin pietruire a drumurilor comunale”, realizat din surse proprii, in anul 2007 fiind pietruite 6 km de strazi in Luncavița si 4 km in Rachelu. Deasemenea a fost relizat Studiul de Fezabilitate privind modernizarea drumurilor stradale din Comuna Luncavița, care va fi inaintat in anul 2008 in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, cu o cerere de finantare de 2.500.000 Euro.
In privinta sistemului de alimentare cu apa al comunei, in anul 2007 s-au executat diverse lucrari de reparatii, s-a continuat contorizarea obligatorie a gospodariilor, cetatenii beneficiind in proportie de 100% de apa potabila in lunga perioada de seceta traversata de intreaga tara. Pentru anul 2008 va fi inaintat in cadrul P.N.D.R. un studiu de fezabilitate pentru modernizarea sistemului, in sensul inlocuirii conductelor vechi uzate si forarii a inca doua puturi suplimentare, unul in Luncavița si altul in Rachelu.
Proiectele de mediu au vizat atat infrumusetarea spatiilor verzi cat si impadurirea unor zone aflate in proces avansat de degradare, in acest sens amintim „Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in Comuna Luncavița” in valoare de 100.000 Euro si „Impadurirea zonelor degradate prin eroziune Valea Putul Popii” in valoare de 120.000 Euro. Ambele proiecte au intrat in executie conform graficului aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu in ianuarie 2008. In cursul anului 2008 vor fi vizate si alte zone erodate pentru impadurire, atat din Luncavița (La Terase) cat si din Rachelu (Valea Draghiei).
In sprijinul cetatenilor comunei, atat pentru activitatile de cumparare cat si pentru vanzarea produselor proprii, a fost construita Piata Luncavița, din fonduri locale, un spatiu modern amenajat in care in fiecare vineri are loc targul (piata) comunala. In continuarea acestei investitii, in anul 2008, prin studii de fezabilitate, vom incerca obtinerea de finantari pentru construirea unui spatiu de vanzare a produselor din carne si lactate, cu grupuri sanitare corespunzatoare, precum si construirea unui spatiu amenajat cu destinatia „piata” in localitatea Rachelu.
Pentru protectia cetatenilor aferenti Drumului Judetea DJ 222A, afectati de transportul cu utilaje grele, dar si pentru imbunatatirea calitatii drumului, am reusit in anulul 2007, in urma unui memoriu depus la Consiliul Judetean Tulcea, ca aceasta institutie sa aloce suma de 200.000 Euro pentru reparatia acestui drum, pe o lungime de 2,4 km. Tot in acest sens, in anul 2007 am convins conducerea judetului ca pe lista de investitii a anului 2008 sa fie realizat un Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea prin asfaltare a Drumului Judetean 222A intre localitatile Luncavița si Horia, studiu ce va fi depus in cadrul Programului Operational Regional accesibil numai structurilor judetene.
In privinta infrastructurii culturale ale comunei, in anul 2007, atat din fonduri proprii cat si extrabugetare am inceput executia proiectului „Reparatie Capitala si Extindere Camin Cultural Luncavița”, in valoare de 250.000 Euro, care se afla in proces de executie si care va rezolva definitiv problema locului necesar desfasurarii activitatilor culturale si educationale. Deasemenea au fost sustinute sarbatoarile traditionale ale comunei „Sarbatoarea Teilor”, „Ziua Eroilor”, Craciunul-Mosoaiele, etc”, pentru promovarea si pastrarea obiceiurilor locale, si a fost schimbata tamplaria Bisericilor din cele doua localitati.
Educatia, invatamantul, a beneficiat in anul 2007 de mari proiecte cu finantare extrabugetara si locala. Proiectul „Reparatia capitala a Scolii Simion Leonescu Luncavița, Corp A”, in valoare de 180.000 Euro, presupune refacerea intregii infrastructuri a scolii construita in 1952. Lucrarea este in executie si va fi finalizata in 2008. Pentru Gradinita de Copii Luncavița a inceput executia proiectului de utilitati, in valoare de 80.000 Euro, care presupune atat amenajari exterioare cat si interioare. La Rachelu a fost reparat sistemul de incalzire al scolii, iluminatul, grupul sanitar, iar la inceputul acestui an va fi schimbata tamplaria, intr-o valoare totala de 90.000 Euro. Au fost sprijinite toate activitatile educationale, olimpiade, concursuri, cercuri scolare, premii, profesorii calificati fiind incurajati sa continuie activitatea in cadrul Scolii Luncavița.
Tot in anul 2007, s-a desfasurat executia proiectului „Economia Bazata pe Cunoastere”, finantat de Ministerul Telecomunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor, in valoare de 100.000 Euro, la care unitatea administrativa a contribuit cu amenajarea spatiilor si cu plata a doi angajati. Prin realizarea acestui proiect, Comuna Luncavița a infiintat un centru informational pentru public cu acces la internet (PAPI), un centru educational in cadrul scolii, precum si informatizarea primariei si a bibliotecii comunale.
Au fost decolmatate cursurile de apa care afectau bazinele de apa potabila ale comunei (Punctul Lac si Punctul Cetatuia), au fost montate indicatoare conform hotararilor Consiliului Local, am primit prin ordin ministerial Pichetul Greniceri care a fost trecut in domeniul public al comunei, s-au realizat studii de fezabilitate pentru repararea sau infiintarea unor terenuri de sport, s-a finalizat site-ul comunei www.comunaluncavita.ro, etc.
In privinta nerealizarilor, domeniile sunt si ele variate, cauzele fiind atat de ordin financiar cat si datorita unor decizii deliberate ale unor factori interesati in estomparea anumitor investitii. Astfel la capitolul nerealizari pot enumera urmatoarele:
-nu am obtinut (inca) finantare pentru proiectul „Gestionarea selectiva a deseurilor” si inca avem probleme atat de conduita ale cetatenilor care arunca la intamplare deseurile, cat si ale primariei deoarece nu am realizat pana la momentul actual o rampa selectiva ecologica. In anul 2008 speram atat in obtinerea fondurilor cat si intr-o amenajare cat mai eficienta a rampelor de gunoi;
-nu am reusit sa reparam toate drumurile avariate, la ora actuala existand multe drumuri comunale improprii folosirii. In anul 2008 vom incerca repararea a cat mai multor kilometri de drum;
-datorita reclamatiei unor cetateni din localitatea Rachelu, care isi urmaresc propriul interes, nu am putut activa zona pisciola din domeniul public, atat de necesara pentru redeventa incasata anual cat si pentru refacerea mediului, agro-turismului sau infrumusetarea localitatii. In anul 2008 vom reintocmi in termeni legali concesiunea, pentru a putea demara investitiile.
-nu am putut continua investitia privind aductiunea gazelor naturale din mai multe motive: lipsa fondurilor, care sunt foarte mari si scumpirea continua atat a gazului metan (care face imposibila atragerea investitorilor)
-un sediu nou al Primariei Luncavița, care se impune datorita atat invechirii celui actual cat si normelor europene. In anii 2008-2009, prin planul de dezvoltare locala, unitatea administrativa va trebui sa realizeze aceasta investitie
-alte nerealizari omise le las la aprecierea Consiliului Local Luncavița

In cadrul aparatului propriu al Primariei Luncavița fiecare compartiment si-a expus principalele activitati ale anului 2007, pe care le atasez acestui raport, mai amintesc doar masurile de ajutor social ale statului realizate prin intermediul primariei, trangerea veniturilor proprii in procent de 130%, precum si acordarea in concesiune cetatenilor localitatii Rachelu a unor loturi agricole, proces aflat in acest moment in executie.

Primar,
Prof. Stefan Ilie

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.40194600 1695614911