Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 13Privind înființarea a trei locuri de muncă prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de muncă Tulcea pentru activități publiceConsiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008;
Văzând nota de fundamentare a domnului Neculiță Maricel – Secretarul Comunei Luncavița argumentată prin Legea nr. 76/2002 și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată:


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă înființarea a trei locuri de muncă repartizate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Tulcea , astfel:
• în perioada 01.02.2008 – 30.11.2008 – 1 loc
• în perioada 01.08.2008 – 30.11.2008 – 1 loc
• în perioada 01.02.2008 – 31.12.2008 – 1 loc, conform art. 85 din Legea 76/2002 din rândul persoanelor cu handicap.
Art. 2 Se împuternicește Primarul comunei Luncavița – Ilie Ștefan pentru repartizarea locului de muncă aprobat prin la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru perioada 01.02.2008 – 30.11.2008.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea, AJOFM Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.67613800 1660177355