Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Dispozitiile primarului
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 13Privind înfiinţarea a trei locuri de muncă prin Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de muncă Tulcea pentru activităţi publiceConsiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.01.2008;
Văzând nota de fundamentare a domnului Neculiţă Maricel – Secretarul Comunei Luncaviţa argumentată prin Legea nr. 76/2002 şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată:


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă înfiinţarea a trei locuri de muncă repartizate de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Tulcea , astfel:
• În perioada 01.02.2008 – 30.11.2008 – 1 loc
• În perioada 01.08.2008 – 30.11.2008 – 1 loc
• În perioada 01.02.2008 – 31.12.2008 – 1 loc, conform art. 85 din Legea 76/2002 din rândul persoanelor cu handicap.
Art. 2 Se împuterniceşte Primarul comunei Luncaviţa – Ilie Ştefan pentru repartizarea locului de muncă aprobat prin la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru perioada 01.02.2008 – 30.11.2008.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea, AJOFM Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.96128900 1615039211