Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 23Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Luncavița nr. 27/30.08.2006 privind aprobarea listei spațiilor din
proprietatea privată a Consiliului Local Luncavița în
care funcționează Unități Medicale ce urmează a fi
vândute conform OUG nr. 110/2005 aprobată
prin Legea nr. 236/2006

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 28.03.2008
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Luncavița nr. 27/30.08.2006 privind aprobarea listei spațiilor din proprietatea privată a Consiliului Local Luncavița în care funcționează Unități Medicale ce urmează a fi vândute conform OUG nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.03.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.92921800 1664116204