Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Declaratii de avere 2008
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 40Privind aprobarea cererii preotului Jiglău Dumitru - preot la Parohia Luncaviţa, privind trecerea unei suprafeţe de teren de 2000 mp. din imediata vecinătate a „cimitirului nou” în proprietatea Parohiei Luncaviţa II cu scopul construirii unei noi bisericiConsiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 25.04.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă cererea preotului Jiglău Dumitru - preot la Parohia Luncaviţa, privind trecerea unei suprafeţe de teren de 2000 mp. din imediata vecinătate a „cimitirului nou” în proprietatea Parohiei Luncaviţa II cu scopul construirii unei noi biserici.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 25.04.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.02093600 1631969956