Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Hotărâri 2009
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 48Privind aprobarea investiţiei "Reparaţie interioară şi exterioară a Şcolii cu clasele I –IV Rachelu" - judeţul Tulcea


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 11.07.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă investiţia ,, Reparaţie interioară şi exterioară a Şcolii cu clasele I –IV Rachelu, judeţul Tulcea.
Art. 2 Se aprobă reparaţia Şcolii Generale Rachelu, comuna Luncaviţa.
Art. 3 Se aprobă reparaţia pereţilor exteriori şi interiori ai Şcolii Generale Rachelu, comuna Luncaviţa.
Art. 4 Se aprobă pardoselii interioare a Şcolii Generale Rachelu, comuna Luncaviţa.
Art. 5 Se aprobă reparaţia acoperişului Grădiniţei Rachelu, comuna Luncaviţa.
Art. 6 Se aprobă reparaţia pereţilor exteriori şi interiori ai Grădiniţei Rachelu, comuna Luncaviţa.
Art. 7 Se aprobă reparaţia pardoselii interioare a Grădiniţei Rachelu, comuna Luncaviţa.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astazi: 11.07.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.52504100 1632537686