Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 48Privind aprobarea investiției "Reparație interioară și exterioară a Școlii cu clasele I –IV Rachelu" - județul Tulcea


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 11.07.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă investiția ,, Reparație interioară și exterioară a Școlii cu clasele I –IV Rachelu, județul Tulcea.
Art. 2 Se aprobă reparația Școlii Generale Rachelu, comuna Luncavița.
Art. 3 Se aprobă reparația pereților exteriori și interiori ai Școlii Generale Rachelu, comuna Luncavița.
Art. 4 Se aprobă pardoselii interioare a Școlii Generale Rachelu, comuna Luncavița.
Art. 5 Se aprobă reparația acoperișului Grădiniței Rachelu, comuna Luncavița.
Art. 6 Se aprobă reparația pereților exteriori și interiori ai Grădiniței Rachelu, comuna Luncavița.
Art. 7 Se aprobă reparația pardoselii interioare a Grădiniței Rachelu, comuna Luncavița.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astazi: 11.07.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.80448300 1664995102