Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Hotărâri 2010
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 50Privind aprobarea înfiinţării unei asociaţii neguvernamentale pentru ajutorarea acestor situaţii sociale cu numele de Asociaţia Viaţa Zâmbeşte şi participarea Consiliului Local Luncaviţa ca membru fondator

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 11.07.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei asociaţii neguvernamentale pentru ajutorarea acestor situaţii sociale cu numele de Asociaţia Viaţa Zâmbeşte şi participarea Consiliului Local Luncaviţa ca membru fondator, reprezentat de primarul în funcţie al Comunei Luncaviţa, domnul Prof. Ilie Ştefan.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.roAdoptată astazi: 11.07.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.06386300 1631971024