Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 51Privind aprobarea înființării unei asociații neguvernamentale sportive și culturale cu numele de Asociația Partizanul Luncavița și Participarea Consiliului Local Luncavița ca membru fondatorConsiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 11.07.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă înființării unei asociații neguvernamentale sportive și culturale cu numele de Asociația Partizanul Luncavița și Participarea Consiliului Local Luncavița ca membru fondator, reprezentat de primarul în funcție al Comunei Luncavița, domnul Prof. Ilie Ștefan.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astazi: 11.07.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.78406900 1701421514