Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 51Privind aprobarea înfiinţării unei asociaţii neguvernamentale sportive şi culturale cu numele de Asociaţia Partizanul Luncaviţa şi Participarea Consiliului Local Luncaviţa ca membru fondatorConsiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 11.07.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă înfiinţării unei asociaţii neguvernamentale sportive şi culturale cu numele de Asociaţia Partizanul Luncaviţa şi Participarea Consiliului Local Luncaviţa ca membru fondator, reprezentat de primarul în funcţie al Comunei Luncaviţa, domnul Prof. Ilie Ştefan.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astazi: 11.07.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2020
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.08074200 1585890333