Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Urbanism 2010
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 53Privind debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă a Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea a gospodăriei domnului Berechet Ion datorită debitelor înregistrate şi refuzului acestuia de a contoriza consumul de apăConsiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 6, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă a Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea a gospodăriei domnului Berechet Ion datorită debitelor înregistrate şi refuzului acestuia de a contoriza consumul de apă.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, cât şi agenţilor poliţiei locale, agenţilor de securitate angajaţi ai Primăriei Comunei Luncaviţa şi angajaţilor serviciului public de alimentare cu apă Luncaviţa, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astăzi : 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.32887200 1632168727