Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 58Privind aprobarea regulilor de funcționare și a sancțiunilor din cadrul spațiilor verzi și a locurilor de joacă din comuna Luncavița, județul Tulcea


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 6, punctul 7 și 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă regulile de funcționare și sancțiunile privind spațiile verzi și a locurilor de joacă din comuna Luncavița, județul Tulcea, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, cât și agenților poliției locale, agenților de securitate angajați ai Primăriei Comunei Luncavița precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.81122500 1679722367