Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Cooperare la nivelul ACoR Tulcea
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 61Privind reactualizarea comitetului pentru situaţii de urgenţă al comunei Luncaviţa şi reactivarea comitetului antiepizootic Luncaviţa


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Ionascu Gabriel – viceprimarul comunei Luncavita şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 481 /2004 privind protecţia civilă în România, OUG NR.21/2004 Privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi HG nr.1491 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, deciziile nr. 79 şi 80 / 13.05.2006 ale comandamentului antiepizootic central privind gripa aviară;

În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 6, punctul 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se reactualizează comitetul pentru situaţii de urgenţă al comunei Luncaviţa care va avea următoarea componanţă:
1. Ilie Ştefan- Primarul Comunei Luncaviţa- Preşedinte
2. Ionaşcu Gabriel – Viceprimar Primăria Luncaviţa- Vicepreşedinte
3. Neculiţă Maricel – Şef Serviciu Pentru Situaţii de Urgenţă - Primăria Luncaviţa – Secretar
4. Arcuş Ion – APIA – Membru
5. Nedelcu Ion- Comandant - Poliţia Luncaviţa – Membru
6. Precup Liviu – Administrator SC Acvila SRL – Membru
7. Grigore Traian – Administrator SC Transion Trading SRL – Membru
8. Burghelea Nicolae – SC Milano SRL – Membru
9. Roşioru Eugeniu Nicu– Medic de Familie –Membru
10. Gherghişan Nelu – Medic Veterinar – Membru
11. Andrabulea Luminiţa – Asistent DSP –Membru
12. Mitache Aurelia – Asistent Social – Membru
13. Bulgaru Trandafir – Pompier Civil – Membru
14. Bereghet Daniel – Pompier Civil – Membru

Art. 2 – Se reactivează comandamentul antiepizootic Luncaviţa care va avea următoarea componenţă:
1. Ilie Ştefan – Primarul Comunei Luncaviţa – Preşedinte
2. Gherghişan Nelu – Medic veterinar Văcăreni – Secretar
3. Roşioru Eugeniu Nicu – Medic de Familie – Membru
4. Gîtan Ion – Director Şc. Luncaviţa – Membru
5. Lupoaie Săndel – Asistent veterinar Văcăreni – Membru
6. Alexandru Luminiţa– Asistent comunitar – Membru
7. Tuchilă Mihaela – reprezentant DSVSA Tulcea – membru;


Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.roAdoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.69542300 1632167308