Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 11

Privind scoaterea la concesiune prin Licitatie Publica deschisa a suprafetei 500 ha teren din islazul localitatii Rachelu-com Luncavița, cu destinatia Piscicultura-Agrement


Consiliului Local LUNCAVITA, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara legal constituita in data de 27.06.2006,

Vazand nota de fundamentare a domnului Ilie Stefan, Primarul com. Luncavița argumentata prin Legea nr. 219/1998, modificata prin Legea nr. 528/2004 privind regimul concesiunilor si raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

In temeiul art.40/alin 1 din lege nr 215/2001, privind administratia publica locala

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba scoaterea la concesiune prin Licitatie Publica deschisa a suprafetei 500 ha teren din islazul localitatii Rachelu-com Luncavița, cu destinatia Piscicultura-Agrement

Art. 2 Se aproba Studiul de Oportunitate privind scoaterea la concesiune Licitatie Publica deschisa a suprafetei 500 ha teren din islazul localitatii Rachelu-com Luncavița, cu destinatia Piscicultura-Agrement, comform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2. Prezenta hotarare va fi inaintata Prefecturii judetului Tulcea si va fi adusa la cunostinta publica.

26.10.2005

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.98675300 1670144827