Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 27

Privind aprobarea listei spațiilor din proprietatea privată a Consiliului Local Luncavița în care funcționează Unității medicale ce urmează a fi vândute conform OUG nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.08.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan,Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art.38 alin. 2, lit. „h” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală:

HOTARASTE

Art. 1 Se aprobă lista spațiilor din proprietatea privată a Consiliului Local Luncavița ce urmează a fi vândute în care funcționează unități medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical astfel:
- Dispensar Uman Luncavița și construcții anexe: 302 mp. supraf. construită
Art.2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 30.08.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenți la ședință, din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.19837000 1701425907