Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 23

Privind scoaterea la concesiune prin Licitatie Publica deschisa cu preselectie a suprafetei 786,62 ha teren arabil din islazul localitatii Luncavița, com. Luncavița


Consiliului Local LUNCAVITA, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara legal constituita in data de 26.12.2005,

Vazand nota de fundamentare a domnului Ilie Stefan, Primarul com. Luncavița argumentata prin Legea nr. 219/1998, modificata prin Legea nr. 528/2004 privind regimul concesiunilor si raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

In temeiul art.40/alin 1 din lege nr 215/2001, privind administratia publica locala


HOTARASTE


Art. 1. Se aproba scoaterea la concesiune prin Licitatie Publica deschisa cu preselectie a suprafetei de 786,62 ha teren arabil din islazul localitatii Luncavița-com Luncavița.

Art.2. Prezenta hotarare va fi inaintata Prefecturii judetului Tulcea si va fi adusa la cunostinta publica.

Adoptata astazi 26.10.2005, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13


26.10.2005

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.09805100 1669575231