Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 49

Privind scoaterea la concesiune a suprafetei de 2 ha teren situat în extravilanul comunei Luncavița în tarla 62, parcela 1323


Consiliului Local LUNCAVITA, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara legal constituita in data de 24.11.2006,

Vazand nota de fundamentare a domnului Ilie Stefan, Primarul com. Luncavița argumentata prin Ordonanța de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică si raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. f; art.40/alin 1 din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă scoaterea la concesiune a suprafetei de 2 ha, teren situat în extravilanul comunei Luncavița în tarla 62, parcela 1323.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 24.11.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.40041500 1665026677