Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 44

Privind aprobarea Stemei Comunei Luncavița


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan, Primarul comunei Luncavița, argumentată prin Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art. 40/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală


HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Stema Comunei Luncavița, jud. Tulcea conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenți la ședință, din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.41086500 1664992153