Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Linkuri utile

HOTARAREA NR 44

Privind aprobarea Stemei Comunei Luncaviţa


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.10.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan, Primarul comunei Luncaviţa, argumentată prin Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art. 40/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă Stema Comunei Luncaviţa, jud. Tulcea conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenţi la şedinţă, din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.30692400 1632466150