Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 33

Privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate și a unui Proiect Tehnic cu destinația „Reparația și modernizarea drumurilor stradale din localitățile comunei Luncavița”


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan,Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală:


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă realizarea unui Studiu de Fezabilitate și a unui Proiect Tehnic cu destinația „ Reparația și modernizarea drumurilor stradale din localitățile comunei Luncavița”

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenți la ședință, din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.44640800 1679716955