Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 39

Privind aprobarea realizării unui Proiect Tehnic cu destinația „Reparație capitală și extindere clădire – Primăria Luncavița”


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan,Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală:


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă realizarea unui Proiect Tehnic cu destinația „Reparație capitală și extindere clădire – Primăria Luncavița”.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenți la ședință din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.29675500 1670144048