Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTARAREA NR 39

Privind aprobarea realizării unui Proiect Tehnic cu destinaţia „Reparaţie capitală şi extindere clădire – Primăria Luncaviţa”


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.10.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan,Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă realizarea unui Proiect Tehnic cu destinaţia „Reparaţie capitală şi extindere clădire – Primăria Luncaviţa”.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2020
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.25712400 1603592275