Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 42

Privind aprobarea realizării unui Proiect Tehnic cu destinația „Reparație capitală Biserica Rachelu”


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan,Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală:


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă realizarea unui Proiect Tehnic cu destinația „Reparație capitală Biserica Rachelu”.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenți la ședință din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.27726900 1701345037