Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 38

Privind aprobarea realizării unui Proiect Tehnic cu destinația „Pavare parcare și trotuar aferent DN22 în comuna Luncavița”


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan,Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală:


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă realizarea unui Proiect Tehnic cu destinația „Pavare parcare și trotuar aferent DN22 în comuna Luncavița”.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenți la ședință din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.50342700 1695435644