Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Viata sociala

HOTARAREA NR 38

Privind aprobarea realizării unui Proiect Tehnic cu destinaţia „Pavare parcare şi trotuar aferent DN22 în comuna Luncaviţa”


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.10.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan,Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă realizarea unui Proiect Tehnic cu destinaţia „Pavare parcare şi trotuar aferent DN22 în comuna Luncaviţa”.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.26041200 1632171250