Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Tipareste
Memoriu Tarife Drumuri

Memoriu Tarife DrumuriNr.605/04.02.2010
GUVERNUL ROMÂNIEI
EXCELENŢEI VOASTRE, STIMATE DOMNULE PRIM-MINISTRU,
EMIL BOC


Cu permisiunea dumneavoastră vă informăm asupra unui aspect deosebit de grav care afectează promovarea de investiţii de interes local în România, cu repercusiuni deosebit de costisitoare pentru cetăţean.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A., invocând drept temei legal Codul civil, Codul comercial şi Ordonanţa Guvernului privind regimul drumurilor nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a stabilit tarife de utilizare a zonelor aferente drumurilor naţionale, tarife pe care le percepe inclusiv unităţilor administrativ-teritoriale pentru investiţiile publice locale, cum ar fi utilităţile: alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu gaze etc..

Astfel, Compania, prin Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri, se sprijină pe dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care are următorul text: „Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice. Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului, dacă amplasarea se realizează pe zonele de protecţie unde aceştia nu sunt deţinători. Perceperea şi folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecţie proprietate privată se realizează de către deţinătorul terenului respective.”.

Acest text, practic, dă posibilitatea consiliului de administraţie al acestei companii să hotărască tarife lunare pentru terenul aflat chiar şi în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale. Mai mult, Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri, condiţionează obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de amplasare pentru lucrările de utilitate publică de încheierea unui contract prin care beneficiarul, în speţă comuna, oraşul sau municipiul, după caz, este de acord să plătească lunar aceste sume de bani.

Stimate domnule prim-ministru,

Este inadmisibil ca o unitate administrativ-teritorială să plătească acest „tribut” lunar pentru terenul aflat în proprietatea sa publică, teren pe care această Companie îl are doar în administrare, teren pentru care doar unitatea administrativ-teritorială ar trebui să perceapă taxe!

Este inadmisibil ca proiectele pentru a căror finanţare se munceşte foarte mult, să fie stopate de aceste tarife-tribut care nu sunt nici măcar impozite sau taxe, nu se negociază, ci sunt stabilite de un consiliu de administraţie, în dispreţ vădit faţă de interesele dezvoltării economico-sociale locale!

Este inadmisibil ca banii obţinuţi pentru realizarea unui proiect, să se cheltuiască, în câţiva ani, pe „birul” lunar impus şi perceput de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri – S.A.!

Este inadmisibil ca cetăţeanul care beneficiază de utilitatea publică respectivă să suporte, prin costul de accesare a serviciului respectiv, şi tarifele-tribut în cauză!

Pentru a fi mai clar dau exemplul comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, al cărui primar sunt şi, în care a fost realizat proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă”. Conform investiţiei, se realizau un număr de nouă subtraversări ale Drumului european E 87 (DN22), iar pe o lungime de 4,8 km conducta de apă era de-a lungul aceluiaşi drum, în domeniul public al comunei. Pentru a obţine autorizaţia de amplasare Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa m-a condiţionat să semnez un „contract de utilizare a zonei drumului” prin care comuna Luncaviţa este obligată la plata următoarelor tarife lunare:
- „0,54 euro/ml/lună pentru subtraversarea drumului naţional cu conducte de apă” şi
- „0,40 euro/ml/lună pentru amplasarea subterană a conductei de apă în lungul drumului naţional pe zona de siguranţă”.


În urma aplicării acestor tarife Compania urma să încaseze de la Comuna Luncaviţa suma de 23.506 Euro pe an, o sumă impresionantă şi imposibil de suportat de către comună, în condiţiile în care valoarea totală a investiţiei era de 110.000 Euro!

Pentru că această sumă se răsfrângea în primul rând asupra cetăţeanului, făcând să crească costul per metru cub al apei potabile, am fost nevoit, în cele din urmă, să solicit modificarea proiectului în sensul îndepărtării conductelor de drumul european!

Stimate domnule prim-ministru,

Noi, primarii care reprezentăm comunele din cadrul Asociaţiei Comunelor din România, susţinem că aceste tarife stabilite şi percepute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A., sunt injuste, iraţionale şi inoportune, cel puţin din următoarele considerente:
- tarifele se negociază între părţi, numai impozitele şi taxele percepute de stat şi de colectivităţile locale se stabilesc prin acte normative şi sunt obligatorii. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A. stabileşte aceste tarife unilateral, chiar dacă are statut de operator economic, iar hotărârile organului de conducere, respectiv cele ale Consiliului de administraţie al acestei companii nu pot avea similitudinile unui act de autoritate pentru plata acestor tarife;
- conform art.6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată: „este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinută de unul sau mai mulţi agenţi economici”, în această situaţie fiind şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A., care stabileşte tarife „anticoncurenţiale”;
- aceste tarife de utilizare a drumurilor publice, pot fi stabilite şi de autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale pentru drumurile aflate în administrarea acestora, dar pentru utilităţile publice considerăm că acestea influenţează tariful acestor servicii.


Stimate domnule prim-ministru,

Sunt foarte multe comune care sau lovit şi se lovesc de această problemă. Noi, în calitatea de primari, urmărim realizarea unei infrastructuri adecvate cerinţelor europene, standardelor moderne şi nu putem face din utilităţile publice de interes local servicii de lux, inaccesibile cetăţeanului! Cu stupoare ne gândim ce vom face cu investiţiile de canalizare, de gaz sau de alte utilităţi care nu se vor mai putea abate de la drumul naţional sau european?

Stimate domnule prim-ministru,
În numele Asociaţiei Comunelor din România, vă rugăm să dispuneţi măsurile necesare pentru a modifica în regim de urgenţă conţinutul art. 47 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că: „se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului pentru investiţiile publice de interes local, zonal, judeţean sau regional, după caz.

Anticipând o cât mai urgentă rezolvare a unei probleme majore pentru comunele din România, în prezent, această dispreţuitoare şi împovărătoare reglementare, neţinând seama de interesele cetăţeanului şi de cele ale autorităţilor administraţiei publice locale, vă mulţumim, stimate domnule prim-ministru, şi vă asigurăm de expresia înaltei noastre consideraţii!
Ştefan ILIE,


PRIMARUL COMUNEI LUNCAVIŢA
JUDEȚUL TULCEA


www.comunaluncavita.ro Loc. Luncavița, Comuna Luncavita, Jud. Tulcea, Str. Valea Fagilor nr. 1, Cod Poștal: 827120, Tel/Fax: 0240541201, Mobil: 0743026807, E-mail: primar@comunaluncavita.ro, primarialuncavita@yahoo.com
Raspunsul Primului Ministru Emil Boc cu privire la memoriul Primarului Ștefan ILIEDeclaraţii susţinute de primul-ministru Emil Boc în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din RomâniaDomnule preşedinte, doamnelor şi domnilor miniştri, doamnelor şi domnilor primari,
Bine v-am găsit şi vă mulţumim pentru invitaţia adresată de a participa la întâlnirea pe care dvs. o organizaţi astăzi în Bucureşti.
În primul rând vreau să ştiţi că aveţi din partea mea aprecieri de suflet pentru munca pe care o face un primar. Pentru că ştiu că este o muncă ce presupune 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Sunteţi oameni care n-aveţi weekend, n-aveţi 8 ore de muncă, aveţi un program non-stop, un program de foc continuu. Ştiu pentru că asta este viaţa unui primar.
N-o spun ca să vă flatez – aşa se spune într-un discurs, că trebuie să foloseşti captatio benevolentiae - o spun cu sinceritate pentru că am fost într-o funcţie executivă, cea de primar, sunt într-o funcţie executivă, temporar, şi suntem împreună, cu colegii mei, miniştri, în acelaşi regim pe care şi dvs. îl aveţi.
În al treilea rînd, ştiţi la fel de bine că România trece în aceşti ani, 2009-2010, poate prin cea mai dificilă perioadă, din punct de vedere economic, după cel de-al doilea război mondial .
După toate datele oferite de statistici şi alte analize făcute la nivel naţional şi la nivel internaţional, trecem printr-o asemenea perioadă dificilă. Asta înseamnă că avem, în primul rând, de luat măsuri, poate unele nu foarte plăcute, dar cu siguranţă foarte necesare nouă şi comunităţilor pe care le reprezentăm, ca după această perioadă să putem merge pe drumul bun şi să ne consolidăm ca ţară, ca şi comunităţi naţionale şi locale. Pentru că această criză economică mondială ne-a arătat fiecăruia în parte, fiecărui stat, punctele slabe şi punctele tari pe care le avem. Nouă ne-a arătat această criză că avem unele puncte slabe legate de modul de dezvoltare economică, de faptul că la prima boală economică majoră există riscuri majore cu privire la funcţionarea ţării. De aceea, această criză este nu numai o ocazie ca să reparăm ce nu funcţionează bine, ci este o obligaţie pentru noi să corectăm derapajele pe care le-au produs ultimii 20 de ani astfel încât ţara, pe termen mediu şi lung, să reziste şi s-o poată duce mai bine.
Bună parte din această povară cade, din nefericire, şi pe umerii administraţiei locale din perspectiva faptului că sunteţi cel mai aproape de cetăţeni, de problemele cu care se confruntă, de necazurile lor, de sănătate, de educaţie, de drumuri, de curent, de gunoaie, detoate aceste aspecte ale oamenilor, de probleme legate de salarii, de pensii, primul contact este cu dvs., administraţia locală a cetăţeanului, după aceea ajunge la consiliul judeţean, după aceea ajunge la ministru şi la Guvern. Deci vă înţeleg şi ştiu cât de greu este să aveţi, în aceste momente mai dificile, o abordare cu cetăţenii din perspectiva greutăţilor prin care trec. Dar sunt convins că, făcând ce trebuie şi printr-un efort de solidaritate, depăşim această perioadă. Şi vă spun sincer că şi aici aţi abordat problemele extrem de pragmatic, fără conotaţii politice şi cu miezul problemei care trebuie să fie rezolvat. Unele pot fi rezolvate pe termen scurt, altele pe termen mediu, altele trebuie analizate. Dar apreciez sincer modul pragmatic în care aţi organizat, domnule preşedinte, intervenţiile extrem de punctuale şi de pertinente.
În al treilea rând vreau să ştiţi, înainte de a încerca punctual, eu şi după aceea colegii mei, să vă răspundem la unele întrebări pe care ni le-aţi adresat, câteva din intenţiile Guvernului. În primul rând, modernizarea ţării prin ceea ce înseamnă fondurile europene. E o şansă majoră pentru această ţară ca aceste fonduri europene, 31 de miliarde de euro până-n 2013, să modernizeze România. Avem probleme în administrarea lor şi în 2009 şi-n 2010, am corectat şi le vom corecta în continuare din mers pe cele care apar ca probleme.
Vreau să ştiţi că săptămâna trecută am adoptat un act normativ prin care venim şi în sprijinul dvs., al comunelor, dar şi al oraşelor, şi al muncipiilor şi al consiliilor judeţene, pentru a putea utiliza mecanismul garanţiilor de stat, pentru a vă putea asigura partea de cofinanţare la proiectele europene. Deci primăriile care nu au banii necesari în bugetul local pentru a pune partea lor de cofinanţare la proiectele europene pot folosi instrumentul garanţiei de stat, cu care merg la bancă, se obţine împrumutul, se primeşte fondul european şi se derulează proiectul astfel încât să nu obţinem blocaje pe aceste fonduri europene.
Domnul ministru Vlădescu va fi aici după ora 16 şi vă va da şi mai multe detalii cu privire la modul de funcţionare al unui asemenea act normativ. Vine în întâmpinarea dvs. să vă sprijine.
Tot aici leg de o temă ridicată, cea cu privire la deducerea TVA-ului. Noi anul trecut, şi domnul ministru Blaga îşi aminteşte, acum doamna ministru Udrea gestionează în continuare, am ridicat prefinanţarea de la 10 la 15, de la 15 la 30%, tocmai în încercarea de a vă da resurse financiare prin care să puteţi acoperi inclusiv o parte din cheltuielile legate de TVA. Analizăm posibilitatea să mărim în continuare prefinanţarea astfel încât să aveţi resursele financiare necesare derulării proiectelor. Vom analiza oportunitatea aceasta, în raport cu regulile europene şi cu ceea ce România a negociat cu privire la TVA, pentru că e singura barieră pe care o avem. Încercăm, cu alte cuvinte, prin mărirea părţii acesteia de prefinanţare, acum 30%, adică în momentul când aţi câştigat un proriect 30% îi aveţi la dispoziţie, pe contractul de lucrări, încercăm să analizăm dacă putem această prefinanţare s-o mărim şi peste 30%.
Acum, pentru partea de cofinanţare avem această ordonanţă de urgenţă deja adoptată şi care va fi implementată imediat, cu privire la sprijinul prin garanţiile de stat, astfel încât să puteţi avea proiectele europene îndeplinite. Sunt extrem de atent şi de vigilent cu ceea ce mi-aţi sesizat cu încercarea de a schimba regulile jocului în timpul jocului. Am un mesaj extrem de dur - şi am atras atenţia şi la nivelul secretarilor de stat şi a unităţilor de management, a responsabililor de proiecte - că nu vom accepta sub nicio formă orice încercare de a schimba regulile jocului în timpul jocului. Adică lucrurile clar stabilite trebuie să meargă mai departe şi vor merge mai departe. De aceea, am sesizat şi nuanţa pe care dumneavoastră aţi ridicat-o aici.
În privinţa programelor pe care Ministerul Dezvoltării Regionale le dezvoltă, d-na ministru Udrea vă va da toate detaliile. Eu doar o felicit pentru că merge mai departe cu ceea ce domnul Blaga a început - programul ANL - dându-i un nou dinamism. Locuinţele ANL vor putea fi vândute celor care le au azi în chirie, iar cu banii adunaţi se construiesc alte locuinţe. Este vorba de a putea vinde în perioada următoare în jur de 22.000 locuinţe, cu banii care se adună, imediat, intră în practică cumpărarea materialelor şi derularea procedurilor pentru alte noi locuinţe.
Programul despre care vorbeam şi pe care l-a iniţiat - extrem de necesar României - ”Programul Case pentru specialişti în mediul rural” a fost aprobat astăzi prin Hotărâre de Guvern, în Guvernul României şi va construi în jur de 25.000 de case în comunele din România pentru profesori, medici, poliţişti, astfel încât să putem asigura o calitate sporită a actului educaţional, medical, siguranţă publică pentru oamenii din comune, pentru oamenii din mediul rural şi, pe această cale, să apropiem condiţiile de trai de la sat cu cele de la oraş.
Prin acesta, doamna ministru vă va solicita în continuare sprijinul pentru că acest parteneriat se bazează pe colaborarea directă cu dumneavoastră. Numărul de case, că va fi 10, că va fi 8, că va fi 15, va fi discutat cu fiecare comunitate în parte. Programul are marja acesta de flexibilitate în funcţie de dvs. Dar avem nevoie de răspunsul prompt şi rapid al dvs. cu privire la punerea la dispoziţie a zonelor de teren pe care statul va construi, cu fonduri guvernamentale, aceste case pentru specialiştii din mediul rural. După care dvs. veţi fi aceia care le veţi administra, le veţi da în chirie, veţi decide dacă veţi solicita chirie sau nu celor în cauză - dar oricum, dacă veţi cere chirie, ea nu va putea depăşi costul utilităţilor de întreţinere a acelor locuinţe - şi, cu această ocazie, să le putem avea cât mai repede cu putinţă. Pentru că resurse financiare avem în acest moment, în cadrul programului de construcţie de locuinţe, şi îl orientăm cu prioritate spre un asemenea domeniu de activitate cu mediul rural. Deci va depinde şi de modul în care dvs. veţi reacţiona la această propunere a Guvernului şi veţi oferi partea dvs. de parteneriat cu privire la punerea la dispoziţie a terenului. Vă asigur că există voinţa politică la nivelul Guvernului ca acest proiect să se deruleze cu maximă rapiditate şi eficienţă în mediul rural.
De asemenea, am decis în Guvern ca, anul acesta şi în anul următor, să nu mai rămână niciun sat în România neelectrificat. E un program de parteneriat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, prin folosirea resurselor financiare pe care Ministerul Economiei le are la dispoziţie, să încheiem partea aceasta de electrificare. Pentru că abecedarul civilizaţiei despre care toţi vorbesc - asfalt, bec, canalizare - trebuie să se încheie, iar partea de electificare, repet, date fiind fondurile insuficiente pe care le aveam la un moment dat la Ministerul Administraţiei, am convenit să facem un parteneriat cu Ministerul Economiei. Memorandumul este în pregătire, este analizat şi la Ministerul Dezvoltării şi, în următoarele şedinţe de guvern, va fi pus în practică şi se va dezvolta.
În privinţa unor probleme ridicate de dvs., domnul ministru Vlădescu vă va răspunde la această temă a Codului finanţelor publice locale, dacă este posibil din perspectiva ansamblului financiar. Ştiu că nu a fost o obiecţie de la Ministerul Administraţiei, în perioada anterioară, de la domnul Blaga, rămâne de văzut dacă Ministerul Finanţelor ne poate ajuta cu un asemenea demers, ţinând cont de cadrul legislativ naţional şi european pe care îl avem. Personal, susţin măsura care vizează exproprierea pentru cauza de utilitate publică, ca ea să fie decisă de autorităţile care cunosc cel mai bine această problemă, deci Consiliul judeţean pentru probleme de interes judeţean, Consiliul local pentru probleme de interes local, Guvernul pentru probleme de interes naţional. Cred că această măsură trebuie evaluată cu maximă seriozitate la Ministerul Justiţiei şi o voi prezenta în analiză, astfel încât ea să ofere un sprijin direct, pentru a evita birocraţia şi eventuale piedici care pot apărea uneori în dezvoltarea proiectelor pe care le doriţi.
Costul avizelor: am ridicat şi la nivelul Guvernului acest aspect, şi el acum practic poate avea o soartă mai bună în sensul rezolvării şi diminuării acestor costuri. De ce erau mari? Pentru că Inspectoratul de Stat în Construcţii era interesat să spună taxe foarte mari pentru că ei gestionau toate fondurile şi îşi puteau permite, după aceea, să îşi cumpere bărci Marry Fisher, automobile de lux, de teren şi tot felul de astfel de lucruri pentru că doar ei gestionau toate acele fonduri, inclusiv în materie salarială.
Acum aceste venituri se fac la bugetul de stat, în consecinţă e firesc ce spuneţi dvs.: nu e normal ca statul să dea cu o mână şi să ia cu cealaltă mână. Pentru că, în ultimă instanţă, banii tot în interiorul statului se învârt, prin diverse autorităţi publice. Şi atunci vom avea o justă aşezare a acestor costuri de avize, astfel încât ele să fie la standarde decente, pentru că ele nu mai constituie acum sinecuri pentru diverse structuri ale statului, care aveau putere de monopol. Nimeni altcineva nu putea da avizul, de aceea stabileau ce cuantum doreau ele. Acest lucru este valabil şi pentru celelalte autorităţi publice care emit avize. Am cerut în Guvern o asemenea analiză pe costuri cu privire la fiecare situaţie. Vom analiza şi situaţia cu Consiliul Economic şi Social, domnule preşedinte, ridicată de dvs., în privinţa includerii în această structură a unor categorii reprezentantive, asociative.
O să luăm în analiză problemele pentru persoanele cu handicap, cât şi centrele pentru asistenţă socială pe care le-aţi ridicat pentru analiză. Sunt total de acord cu dumneavoastră în ceea ce spuneţi, că 416 şi legea 76, mutarea accentului de la pomană la muncă, asta este realitatea şi mă bucur că dumneavoastră aveţi, deşi la prima vedere mulţi mi-au spus că primarii nu vor fi de acord, pentru că aş avea interese politice şi electorale. Mă bucur că susţineţi un asemenea demers, vreau să vă felicit pentru acest mod de a gândi, pentru că aşa se poate face cu adevărat un lucru sănătos în ţară, punând accent pe muncă, nu pe partea de a întinde mâna indiferent de ce persoană este vorba. Salut această iniţiativă a dumneavoastră şi vă asigur că vom promova iniţiativa. Asta înseamnă într-adevăr să dăm loc de muncă, să sprijinim cu bani acolo unde se munceşte şi nu pe o protecţie socială care să nu vizeze persoane care au cu adevărat nevoie de protecţie socială. Ştiţi bine că avem situaţii cu oameni cu Mercedes care sunt pe legea 416 şi legea vă permite şi le permite în continuare să primească ajutoare, în timp ce oameni care şi-ar dori să muncească nu pot să o facă. Deci, aici, salut această poziţie a dumneavoastră şi Guvernul va analiza un asemenea demers.
În privinţa problemelor legate de Compania Naţională de Drumuri, cu ordonanţa din 1997, vă promit că la Ministerul Transporturilor voi face această analiză, acum aflăm pentru prima dată, toţi miniştrii ne-am uitat şi am văzut că nu ne-a fost sesizată problema. Domnul Ilie Ştefan de la Tulcea ne-a sesizat situaţia. Domnul Ştefan Sângiorzan, de la Bistriţa - şi cu Parcul Naţional din Munţii Rodnei vom vedea, şi cu domnul ministru o să discutăm. Grupul de acţiune locală pe fonduri europene, avem aici parlamentari care pot medita, discuta despre ambele legi politice despre care am vorbit, iar în privinţa legii salarizării unitare, domnul ministru Vlădescu o să vină aici să mai ofere, împreună cu colegii mei, câteva detalii necesare în lămurirea unor aspecte care sunt de discutat. Domnul Daniel Ţuchel de la Galaţi – fundamentarea bugetelor locale, este o temă de bază, unde este domiciliul angajatorului, dacă facem de acolo sau nu, va trebuie să studiem legislaţia comparată şi din perspectiva legislaţiei naţionale şi a surselor de finanţare, promit că voi avea o analiză, nu vă pot da răspunsul în acest moment. Domnul Ioan Vassu de la Mureş – pentru măsura 3.2.2. este la agricultură şi nu la dezvoltare regională şi o să trimitem pe cineva, a venit aici domnul preşedinte al APDR-ului, domnul Vădană, încât va fi aici pentru a răspunde întrebărilor şi mulţumesc domnului Vădană pentru efortul făcut de a ajunge aici, pentru a da explicaţii la eventualele probleme legate de 3.2.2. Pot doar să vă asigur şi o altă temă, că noi am conceput la nivelul Guvernului ca proiectele care nu vor fi finanţate să fie preluate în alte programe naţionale ale Guvernului, cu susţinere financiară, dată fiind importanţa muncii pe care aţi făcut-o. Spun asta pentru că ştim cât s-a cheltuit, fonduri importante, pentru studii de fezabilitate, pentru avize, şi le vom prelua în programele naţionale în continuare, pentru finanţare, prin resursele pe care le vom aloca. /.../ la hotărâre de Guvern nr. 577, este aici doamna ministru şi cred că vă poate da un răspuns mult mai pertinent decât mine, în analiza unui asemenea subiect. De la Teleorman, domnul Benone – era Ionuţ Costea şi nu Ionuţ Popescu, acolo, domnul Popescu. Domnul Ionuţ Popescu va avea 1.000 de euro, domnnul Ionut Costea are încă mai mult, apropo de salariu, la care s-a făcut referire, dar am reţinut problema dumneavoastră cu privire la schimbarea regulilor jocului în timpul jocului, de aceea mulţumesc pentru sesizare. Domnul Banciu – la fel, cu poziţionarea primarului, sunt de acord, inclusiv în cadrul proiectelor care vor avea loc, de modificare a legislaţiei care vizează administraţie publică locală, inclusiv statutul primarului să fie reevaluat pentru a putea da tot ceea ce trebuie, mă refer, aici, inclusiv, la dreptul de a conduce şedinţele consiliului local, care cred că este un drept care trebuie să fie regândit. Eu am discutat cu colegii mei, inclusiv la nivelul Asociaţiei Municipiilor, cred că ar trebuie reevaluată această perspectivă, a poziţionării primarului în privinţa conducerii şedinţelor Consiliului Local, dată fiind expertiza şi modul în care trebuie să avem eficienţă într-un asemenea domeniu.
Mi se pare de bun-simţ propunerea domnului preşedinte referitoare la reprezentarea notarială la APIA. Nu văd de ce să nu fie a secretarului Consiliului. Aici o să cerem o explicaţie. Mi se pare corectă şi de bun-simţ observaţia dvs. În ce act normativ este cerută această reprezentare?
Preşedinte ACoR, Emil Drăghici: Este în ghid. În ghid avem anexă cu acest conţinut.
Emil Boc: Deci trebuie modificat ghidul. Secretarul poate foarte bine să constate o împuternicire pentru o persoană din mediul rural. Cred că aici nu se supără notarii dacă vor avea o diminuare a veniturilor, nu le plângem de milă.
Sunt convins că, la fel ca şi până acum, Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost şi va rămâne o interfaţă extrem de sănătoasă pentru dvs., aşa cum domnul ministru Blaga a reuşit şi a ştiut să facă acest lucru.
Doamnelor şi domnilor, în partea finală vreau să vă asigur că veţi avea în continuare în Guvernul României, în colegii miniştri care sunt aici şi care sunt, în momentul de faţă, în Cabinet, să sprijinim tot ce se poate cu bună credinţă, astfel încât, pe de o parte să facem ceea ce trebuie, iar, pe de altă parte, să reuşim să facem din această ţară una cu care să ne mândrim fiecare, în comunitatea noastră, şi cu toţii în Uniunea Europeană. Prezenţa a 6 miniştri, a secretarilor de stat este, cred eu, şi o dovadă a respectului nostru pentru dvs. şi a faptului că reprezentaţi un lucru extrem de valoros şi de important pentru Guvernul României. Vă mulţumesc!

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 23.02.2010

Vizualizati online Raspunsul Primului Ministru Emil Boc cu privire la memoriul Primarului Ștefan ILIE

Urmariti filmarea Raspunsului Primului Ministru Emil Boc cu privire la memoriul Primarului Ștefan ILIECotidianul Obiectiv Tulcea
Miercuri, 3 martie 2010
În numele Asociaţiei Comunelor din România,

Primarul de Luncaviţa „bate” drumurile


Luna trecută, Ştefan Ilie, primarul comunei Luncaviţa, a adresat un memoriu Guvernului României, în atenţia premierului Emil Boc. Edilul - şef solicită în favoarea primăriilor modificarea unui articol din O.G. privind regimul drumurilor. Ilie se pune de-a curmezişul Ilie apreciază că „este inadmisibil ca o unitate administrativ - teritorială să plătească un «tribut» lunar pentru terenul aflat în proprietatea sa publică, teren pe care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADR) îl are doar în administrare, teren pentru care doar unitatea administrativteritorială ar trebui să perceapă taxe!”.

În clar, ordonanţa oferă posibilitatea consiliului de administraţie al CNADR să stabilească tarife lunare pentru terenul aflat chiar şi în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale. Iată ce se dispune în art. 47, alin (4), din OG nr. 43/1997 (repu blicată): „Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasa jelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.

Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului, dacă amplasarea se realizează pe zonele de protecţie unde aceştia nu sunt deţinători.

Perceperea şi folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecţie proprietate privată se realizează de către deţinătorul terenului respectiv”.

Ilie vine şi cu soluţia
Primarul de Luncaviţa mai reclamă că direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri, în subordinea CNADR, condiţionează obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de amplasare pentru lucrările de utilitate publică de încheierea unui contract prin care beneficiarul, în speţă comuna, oraşul sau municipiul, după caz, este de acord să plătească lunar aceste sume de bani.

Ştefan Ilie nu poate accepta ca „proiectele pentru a căror finanţare se munceşte foarte mult să fie stopate de aceste tarifetribut, care nu sunt nici măcar impozite sau taxe, nu se negociază, ci sunt stabilite de un consiliu de administraţie, în dispreţ vădit faţă de interesele dezvoltării economico - sociale
locale!”.

În numele Asociaţiei Comunelor din România, luncăviţeanul l-a rugat pe prim - ministru să dispună măsurile necesare pentru a modifica în regim de urgenţă conţinutul articolului menţionat, în sensul că: „... se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului pentru investiţiile publice de interes local, zonal, judeţean sau regional, după caz”.

Boc: „Ministerul Transporturilor va analiza”
În cuprinsul unei declaraţii susţinute în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, premierul Boc a dat următorul răspuns: „În privinţa problemelor legate de Compania Naţională de Drumuri, cu ordonanţa din 1997, vă promit că la Ministerul Transporturilor voi face această analiză, acum aflăm pentru prima dată, toţi miniştrii ne-am uitat şi am văzut că nu ne-a fost sesizată problema. Domnul Ilie Ştefan de la Tulcea ne-a sesizat situaţia”.

Fel de fel de beţe-n roate
După ce şi-a manifestat durerea la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, Ştefan Ilie i s-a adresat premierului: „În 2008, am înaintat acelaşi memoriu premierului Tăriceanu, expunându-i gravitatea viitoare a acestei probleme. Astăzi vi-l înaintez dumneavoastră, alăturând citaţia prin care Drumurile Naţionale m-au dat în judecată. Nu aş vrea ca peste trei ani să fac cerere de graţiere din puşcărie...”.

Laolaltă cu colegii, Ilie susţine că tarifele stabilite şi percepute de CNADR sunt injuste, iraţionale şi inoportune. În Luncaviţa a fost realizat proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă”, incluzând nouă subtraversări ale DE 87 (DN 22), iar - pe o lungime de 4,8 km - conducta de apă era de-a lungul aceluiaşi drum, în domeniul public al comunei.

„Pentru a obţine autorizaţia de amplasare, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa m-a condiţionat să semnez un «contract de utilizare a zonei drumului», prin care comuna Luncaviţa era obligată la plata anumitor tarife lunare: 0,54 de euro/ml/lună, pentru subtraversarea drumului naţional cu conducte de apă, respectiv 0,40 euro/ml/lună, pentru amplasarea subterană a conductei de apă în lungul drumului naţional pe zona de siguranţă”. Ei, în urma aplicării acestor tarife, CNADR urma să încaseze de la comuna Luncaviţa suma de 23.506 euro/an, „o sumă impresionantă şi imposibil de suportat de către comună, în condiţiile în care valoarea totală a investiţiei era de 110.000 euro!”, adaugă primarul.

Deoarece suma se oglindea nemijlocit în buzunarul cetăţeanului, prin majorarea costului pe m.c. al apei potabile, Ştefan Ilie a fost obligat să ceară modificarea proiectului, recte îndepărtarea conductelor de drumul european.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.65702200 1631976571