Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Bugetul Comunei Luncaviţa

HOTARAREA NR 43

Privind aprobarea implicării comunei Luncaviţa în cadrul proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.10.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan,Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă implicarea comunei Luncaviţa în cadrul proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 31.10.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.77739000 1631973637