Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Un nou proiect căștigător EBC!Un nou proiect căștigător EBC!
Schimb de bune practici in vederea dezvoltării sectorului turistic din Nord - Estul Dobrogei pe traseul Parcul Național Munții Măcinului – Lacul Razim„

Comuna Luncavița speră ca viitorul să-i ofere tot mai multe posibilități de dezvoltare, care să-i asigure o continuitate a locuirii și mai ales a tradițiilor, unice pentru Dobrogea. își dorește, ca o parte a acestui viitor să fie axat pe agroturism, deoarece trebuie ca locuitorii ei să învețe să pună în evidență bogățiile naturii: Parcul Național Munții Măcinului, Lunca Dunării, Delta Dunării etc.

Felicitări realizatorilor acestui proiect, în special Managerului Rețelei Electronice a Comunității Locale, Marian ILIE, cel care l-a scris și la gândit în profunzime! Sigur, prin astfel de inițiative, Comuna Luncavița va izbândi în viitor! Felicitări!

Ștefan ILIE
Primarul Comunei Luncavița


Prezentare proiect CONECT LuncavițaProiectul „Schimb de bune practici in vederea dezvoltării sectorului turistic din Nord - Estul Dobrogei pe traseul Parcul Național Munții Măcinului – Lacul Razim„ a fost depus în luna iulie 2010 în cadrul sesiunii a 2-a de finanțare a programului CONECT, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale de către UAT Comuna Luncavița având ca partener UAT Comuna Jurilovca.

Proiectul in valoare totala de 27470 RON cu o contribuție de 8% din partea solicitantului și a partenerului va susține implementarea unor activități de schimb de experiență între UAT Luncavița și UAT Jurilovca pe teme de agroturism și administrație publică și ONG-uri, se vor edita broșuri Atracții turistice în Luncavița și Jurilovca, înființare în cadrul UAT Luncavița a unui punct de informare turistică local precum și înscrierea comunităților pe trasee turistice la nivel național și internațional.

Proiectul se va desfășura (în luni): 4 luni

Problema de referință a proiectului. Este inexistenta unei culturi de agroturism in Dobrogea de Nord Est si de Sud. Nevoile de dezvoltare comunitara a celor doua comunități sunt:
-dezvoltarea sectorului turistic;
-dezvoltarea meșteșugurilor/obiceiurilor locale si tradiționale
-atragerea de turiști si investitori prin oferirea de servicii locale
Nevoile identificate dorim sa le rezolvam parțial in cadrul acestui proiect:
-prin schimburi de experiența – pentru a pune in evidenta bunele practici existente
-prin folosirea resurselor (umane, materiale) existente ale RECL
-prin pregătirea unui grup de inițiativa format din personalul RECL, care sa consilieze si sa sprijine dezvoltarea agroturismului in comunitățile partenere, ca un domeniu de sustenabilitate al RECL (serviciu nou).

Existenta unui cadru natural bogat in zona de Nord - Est a Dobrogei prin existenta Parcului National Munții Măcinului, a bogăției oferite de lunca Dunării și Delta Dunării, existenta unor șantiere arheologice ori numeroase obiective culturale creștine, de obiceiuri tradiționale unice, a dus la atracția turiștilor pentru cadrul natural unic oferit de aceasta zona, dar nu se pot oferii servicii adecvate.
Prin realizarea unor astfel de acțiuni de parteneriat public-privat adresate autorităților dar și cetățenilor interesați din comunele Luncavița si Jurilovca va conduce la pregătirea pentru dezvoltarea turistica a zonei, dar și la crearea unui parteneriat între comunități în vederea înscrierii pe trasee turistice comune, si rezolvarea unor probleme auxiliare cu sprijinul ONG-urilor locale.

Proiectului va avea ca rezultat conștientizarea in rândul cetățenilor a potențialului zonal pentru agroturism, măsuri ce vor fi luate de UAT- uri pentru dezvoltarea acestui sector, comunicarea eficiență și rapidă între diferiți factori privați si compartimente ale statului cu scopul înființării si dezvoltării de pensiuni și cu ajutorul utilizării componentei TIC din dotarea RECL din cele două comune, creare de trasee turistice comune cu prezentare a specificului celor doua comunități precum și schimb de experiență cu privire la activități desfășurate prin ONG-urile locale.

Problema de fond a proiectului în comuna Luncavița
Dupa 1998 zona de nord a inceput a se dezvolta, construindu-se aici locuinte, teritoriul facand parte in vecinatatea parcului, din intravilanul Comunei Luncavița.
UAT Comuna Luncavița în parteneriat cu Scoala de Arte si Meserii din comuna, au modificat in 2008 profilul scolii, infiintand aici doua clase cu specializari in agroturism, iar Comuna Luncavița in parteneriat cu ONG-uri din comuna au implementat proiecte de constientizare publica asupra speciilor de flora si fauna ocrotite in parc precum si un proiect prin care s-au montat pubele si eurocontainere in aceasta zona protejata, pentru colectarea deseurilor menajere lasate de vizitatori (proiecte în valoare de 50 000 euro finanțate prin Ministerul Mediului).

Pentru dezvoltarea sectorului turistic in Luncavița, UAT prin acest proiect incearca sa implice mai mult cetatenii si sa creeze parteneriate durabile cu comunitati cu experinta din zona, acesta este motivul alegerii ca partener a Comunei Jurilovca.


Cititi si articolul aparut in Adevarul de TulceaToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.93969200 1696174471