Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 22

Privind schimbarea numelui Școlii Generale cu clasele I –VIII Luncavița în Școala Generală Simeon Leonescu


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.08.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan,Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art.38 alin.2, lit. „u” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Școlii Generale cu cls. I-VIII în Școala Generală Simeon Leonescu.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 30.08.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenți la ședință din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.91666600 1670139408