Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Cultura si traditii

HOTARAREA NR 21

Privind înfiinţarea unui „Obor de Gloabe” pentru strângerea animalelor lăsate nesupravegheate în teritoriul administrativ al comunei Luncaviţa


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.08.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan,Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art.38 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unui Obor de Gloabe pentru strângerea animalelor lăsate nesupravegheate în teritoriul administrativ al comunei Luncaviţa.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.


Adoptată astăzi : 30.08.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.20081600 1615088304