Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 24

Privind aprobarea întocmirii unui plan urbanistic zonal pentru Centrul Civic al localității Luncavița, județul Tulcea


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.08.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan,Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art.40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală:


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă contactarea unei societăți în vederea întocmirii unui plan urbanistic zonal pentru Centrul Civic al localității Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.


Adoptată astăzi : 30.08.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenți la ședință din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.98146300 1664116457