Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTARAREA NR 24

Privind aprobarea întocmirii unui plan urbanistic zonal pentru Centrul Civic al localităţii Luncaviţa, judeţul Tulcea


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.08.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan,Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art.40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă contactarea unei societăţi în vederea întocmirii unui plan urbanistic zonal pentru Centrul Civic al localităţii Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.


Adoptată astăzi : 30.08.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenţi la şedinţă din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.13546300 1638436255