Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 18

Privind interzicerea circulației vehiculelor cu o masă totală de 12 tone, pe drumurile comunale, reglementarea circulației vehiculelor cu tracțiune animală și montarea de indicatoare de circulație corespunzătoare în comuna Luncavița, județul Tulcea


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.07.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan, Primarul com. Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art. 38/alin. 2, lit. i și art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă interzicerea circulației vehiculelor cu o masă totală mai mare de 12 tone, pe drumurile comunale din comuna Luncavița, județul Tulcea și montarea de indicatoare de circulație corespunzătoare.

Art. 2 Se aprobă interzicerea circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumul DJ 222, sectorul Troița – DN 22 și montarea de indicatoare de circulație corespunzătoare.

Art. 3 Se aprobă interzicerea staționării vehiculelor cu tracțiune animală în centrul civic al loc. Luncavița, com. Luncavița, județul Tulcea și montarea de indicatoare de circulație corespunzătoare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii județului Tulcea, Postului de Poliție Luncavița și va fi adusă la cunoștință publică de către secretarul Consiliului Local Luncavița.

Adoptată astăzi: 31.07.2006 cu votul a 10 consilieri din nr. de 11 consilieri prezenți la ședință din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.49921800 1675749875