Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTARAREA NR 18

Privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu o masă totală de 12 tone, pe drumurile comunale, reglementarea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală şi montarea de indicatoare de circulaţie corespunzătoare în comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.07.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan, Primarul com. Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art. 38/alin. 2, lit. i şi art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă interzicerea circulaţiei vehiculelor cu o masă totală mai mare de 12 tone, pe drumurile comunale din comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea şi montarea de indicatoare de circulaţie corespunzătoare.

Art. 2 Se aprobă interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumul DJ 222, sectorul Troiţa – DN 22 şi montarea de indicatoare de circulaţie corespunzătoare.

Art. 3 Se aprobă interzicerea staţionării vehiculelor cu tracţiune animală în centrul civic al loc. Luncaviţa, com. Luncaviţa, judeţul Tulcea şi montarea de indicatoare de circulaţie corespunzătoare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi Înaintată Prefecturii judeţului Tulcea, Postului de Poliţie Luncaviţa şi va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul Consiliului Local Luncaviţa.

Adoptată astăzi: 31.07.2006 cu votul a 10 consilieri din nr. de 11 consilieri prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.94293300 1631976495