Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 17

Privind aprobarea Raportului de Evaluare al suprafeței de 500 ha din islazul loc. Rachelu, com. Luncavița, județul Tulcea, întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL ISACCEA, în vederea scoaterii la concesiune prin licitație publică deschisă


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.07.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan, Primarul comunei Luncavița, argumentată prin OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

în temeiul art. 40/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă Raportul de Evaluare al suprafeței de 500 ha din islazul localității Luncavița, întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL ISACCEA, prezent în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ca preț de pornire al licitației, valorile minime specificate în Raportul de Evaluare.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică de către secretarul Consiliului Local Luncavița.

Adoptată astăzi : 31.07.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 11 prezenți la ședință din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.95302800 1670374590