Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Tipareste
Control Intern Managerial

Control Intern ManagerialDISPOZIȚIA NR.8 /10.07.2012


privind organizarea cursului de instruire pentru implementarea și menținerea sistemului de control managerial intern,conform Ordinului Ministerului finanțelor publice nr.946/2005


în temeiul art.37, alin.(7) din Statutul Filialei Județene Tulcea a Asociației comunelor din Romania
- în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului finantelor publice nr. 946/2005, modificat si completat prin Ordinul nr. 1649/17 februarie 2011 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

- luând în considerare necesitatea de organizare a activității fiecărei unități administrativ teritoriale pentru a respecta standardele impuse de legislația menționată anterior și pentru a respecta recomandările Camerei de Conturi Tulcea,

- având în vedere importanța prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din județul Tulcea,

- în conformitate cu art.37, alin.(2), litera ”m” din Statutul Filialei Județene Tulcea a Asociației comunelor din Romania;

Președintele Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România,
Ștefan ILIE emite următoarea dispoziție:


Art.1. Departamentul pentru auditul public intern exercitat prin cooperare din cadrul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România organizează în data de 16 iulie ora 10,00 în cadrul hotelului „Delta” Tulcea, cursul de instruire pentru implementarea și menținerea sistemului de control managerial intern, conform Ordinului Ministerului finanțelor publice nr.946/2005, cursul fiind susținut de domnul Prof. Dr. Nicolae CRAIU, Șef Serviciu Coordonare, Evaluare si Raportare din cadrul UCAAPI (Unitate Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice)

Art.2.Cursul de instruire se adresează primarilor, secretarilor și contabililor unităților administrativ teritoriale din județul Tulcea

Art.3. a) Participarea la curs se face prin achitarea prin ordin de plată a tarifului de 100 lei / persoană în contul RO16RNCB0257121296880001, deschis la BCR sucursala Măcin. Beneficiar: FILIALA JUDEȚEANĂ TULCEA A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, CIF: 25888877, cu sediul în Loc. Luncavița, Str. Valea Fagilor nr. 101, cod poștal: 827120, jud. Tulcea, până la data de 16 iulie 2012

Art.3. b) Pe ordinul de plată se înscrie, pentru participarea la curs: „Obligație financiară rezultată din acordul de aderare la Asociația Comunelor din România, conform art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006”, ulterior fiind emise și facturile aferente

Art.4. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința Consiliul director al Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, prin grija președintelui filialei județene Tulcea, Departamentului pentru auditul public intern exercitat prin cooperare și comunelor din județul Tulcea

Ștefan ILIE
PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE TULCEA A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
PRIMARUL COMUNEI LUNCAVIȚA

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.27442300 1660724477