Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

80 de ani de Protecție Civilă - Tulcea

28 februarie 2013
Data de 28 FEBRUARIE reprezintă piatra de temelie a Protecţiei Civile, când prin “Înaltul Decret Regal nr. 468”, regele Carol al II – lea aprobă în anul 1933 “Regulamentul Apărării Contra Atacurilor Aeriene “ şi devine astfel ziua de entitate a protecţiei civile.

Născută ca o necesitate pentru protecţia populaţiei civile, ca o măsură de asigurare a climatului de securitate individuală şi colectivă, ca o consecinţă a numărului de victime extrem de ridicat din rândul populaţiei civile, raportat la cel al militarilor aflaţi în conflict, Protecţiei Civile i s-au încre-dinţat prerogative din ce în ce mai complexe odată cu extinderea riscurilor ce au apărut în ameninţarea vieţii oamenilor.

În data de 17 Ian. 1952 prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale a RPR privind organizarea si funcţionarea A.L.A. in RPR a fost înfiinţată Secţiunea A.L.A. Regională Tulcea – în cadrul Direcţiei Regionale MAI.

Aliniindu-se cerinţelor şi ca o urmare firească a necesităţilor, sistemul înfiinţează unităţi de instrucţie, pregătire şi intervenţie, atât pentru nevoile proprii, cât şi la nivelul administraţiei centrale şi locale. Ca o consecinţă a adoptării şi adaptării la necesitatea umană, se organizează în plan naţional şi teritorial servicii specializate care, practic, au o continuitate de 80 ani. Rezultanta firească a nivelului de pregătire o reprezintă intervenţiile oportune şi hotărâtoare, prilejuite de evenimente precum cutremurele, inundaţiile, alunecările de teren, accidentele aviatice, ca şi cele tehnologice, unde aportul sistemului a fost apreciat funcţie de volumul, calitatea şi profesionalismul participanţilor. De-a lungul celor opt decenii de existenţă denumirea instituţiei se adaptează cerinţelor, iar revitalizarea concepţiei de organizare şi conducere este mult mai pregnantă odată cu aderarea ţării la Convenţia de la Geneva şi afilierea la diferite organisme de specialitate ale O.N.U., N.A.T.O. şi U.E. Complexitatea pregătirii atestă nivelul şi gradul de pregătire al specialiştilor care s-au bucurat de aprecieri reale din partea diferitelor structuri naţionale şi internaţionale cu care s-a cooperat.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.83690400 1632543015