Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

80 de ani de Protecție Civilă - Tulcea

28 februarie 2013
Data de 28 FEBRUARIE reprezintă piatra de temelie a Protecției Civile, când prin “înaltul Decret Regal nr. 468”, regele Carol al II – lea aprobă în anul 1933 “Regulamentul Apărării Contra Atacurilor Aeriene “ și devine astfel ziua de entitate a protecției civile.

Născută ca o necesitate pentru protecția populației civile, ca o măsură de asigurare a climatului de securitate individuală și colectivă, ca o consecință a numărului de victime extrem de ridicat din rândul populației civile, raportat la cel al militarilor aflați în conflict, Protecției Civile i s-au încre-dințat prerogative din ce în ce mai complexe odată cu extinderea riscurilor ce au apărut în amenințarea vieții oamenilor.

în data de 17 Ian. 1952 prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale a RPR privind organizarea si funcționarea A.L.A. in RPR a fost înființată Secțiunea A.L.A. Regională Tulcea – în cadrul Direcției Regionale MAI.

Aliniindu-se cerințelor și ca o urmare firească a necesităților, sistemul înființează unități de instrucție, pregătire și intervenție, atât pentru nevoile proprii, cât și la nivelul administrației centrale și locale. Ca o consecință a adoptării și adaptării la necesitatea umană, se organizează în plan național și teritorial servicii specializate care, practic, au o continuitate de 80 ani. Rezultanta firească a nivelului de pregătire o reprezintă intervențiile oportune și hotărâtoare, prilejuite de evenimente precum cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, accidentele aviatice, ca și cele tehnologice, unde aportul sistemului a fost apreciat funcție de volumul, calitatea și profesionalismul participanților. De-a lungul celor opt decenii de existență denumirea instituției se adaptează cerințelor, iar revitalizarea concepției de organizare și conducere este mult mai pregnantă odată cu aderarea țării la Convenția de la Geneva și afilierea la diferite organisme de specialitate ale O.N.U., N.A.T.O. și U.E. Complexitatea pregătirii atestă nivelul și gradul de pregătire al specialiștilor care s-au bucurat de aprecieri reale din partea diferitelor structuri naționale și internaționale cu care s-a cooperat.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.65135300 1701425700