Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Adunarea din 26 aprilie 2013DISPOZIȚIA NR.84
din 10 aprilie 2013
privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Tulcea a
Asociației Comunelor din România, în ședință ordinarăîn temeiul art.23 lit. a), b) art. 24 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 27 alin.(1) art.32.alin.(2) și art.37 alin.(2) lit.(b – e) din Statutul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România,
luând în considerare necesitatea de organizare a activității Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, în anul 2013,

având în vedere importanța prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din județul Tulcea,

apreciind importanța dezvoltării satului românesc ca sat european și, implicit, a creșterii capacității administrative a autorităților administrației publice locale ale comunelor,

președintele Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție:

Art.1. (1) Se convoacă Adunarea generală a Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România în ședință ordinară, vineri, 26 aprilie 2013 între orele 11.00 - 14.00, la Sala Mihail Kogălniceanu din cadrul Consiliului Județean Tulcea.


(2) Convocarea prevăzută la alin.(1) vizează, cu precădere:
a) întrunirea în ședință ordinară a Consiliului director al Asociației Comunelor din România – dezbaterea : raportului de activitate pe anul 2012; bilanțului contabil pe anul 2012 ; proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și aprobarea modificării organigramei Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România;
b) Adoptarea hotărârilor Adunării Generale privind problemele prevăzute la art. 32 alin. (2) din Statutul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, respectiv:
• Adoptarea hotărârii privind raportul de activitate pe anul 2012;
• Adoptarea hotărârii privind bilanțul contabil pe anul 2012;
• Adoptarea hotărârii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013
c) Adoptarea hotărârii privind realizarea acordurilor de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de consiliere juridică și activității de asistență socială;
d) Realizarea auditului intern al comunelor prin intermediul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, conform OUG nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, analiză și propuneri pentru anul 2014;
e) Situația plății cotizațiilor pentru fiecare comună din Județul Tulcea, membră a ACoR;
f) Diverse : Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor; Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; Registrul agricol pentru perioada 2015-2019; Pct. 29 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Impozitarea pentru investițiile în energie eoliană; Problemele serviciilor de apă și canalizare; Modul în care afectează plafonul de salarii bugetele locale; Folosirea tuturor impozitelor și taxelor din Codul fiscal (ex: taxa de excavare); Proceduri interne privind emiterea unor documente pentru persoanele care depun cerere pentru subvenții; Proiect de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; alte probleme, discuții, etc,

Art. 2. (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă primarii, sau reprezentanți ai acestora, ai comunelor membre ale Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România, precum și primarul, sau reprezentantul acestuia, a Comunei Izvoarele, care nu este încă membră,
(2) Sunt invitați să participe la lucrările Adunării Generale a Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor:
• doamna Lucia-Ana VARGA, ministru delegat pentru Ape Păduri și Piscicultură
• doamna Marcela STĂNCIOIU, director Camera de conturi Tulcea,
• doamna Marieta CREȚU, director executiv DGFP Tulcea,
• doamna Sirma CARAMAN, președinte ADECJR,
• doamna Neviser ZAHARCU, deputat,
• domnul Lucian-Eduard SIMION, prefectul județului Tulcea,
• domnul Horia TEODORESCU, președintele Consiliului Județean Tulcea,
• domnul Constantin HOGEA, primarul municipiului Tulcea,
• domnul Dumitru DAMIAN, inspector general ISJ Tulcea,
• domnul Costel PETCU, director adjunct DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA
• domnul Trifon BELACURENCU, senator PSD,
• domnul Octavian MOTOC, senator PNL,
• domnul Ion BĂLAN, deputat PSD,
• domnul Octavian-Marius POPA, deputat PNL,
• domnul Marian AVRAM, deputat PSD,
• domnul Vasile GUDU, deputat PDL,
• domnul Miron IGNAT, deputat CRLR,
• domnul Liviu CODîRLĂ, deputat, PP-DD,
• domnul Dan DRĂGAN director executiv ADDJ Tulcea,
• primarii orașelor Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina,
• reprezentanții mass-media .

(3) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința primarilor comunelor membre, primarului Comunei Izvoarele și celorlalți invitați, prin grija președintelui filialei județene Tulcea, și se publică pe pagina de internet a filialei județene Tulcea a ACoR.

Descarcati Memoriu-Tarife Drumuri 2013 ParlamentariMulțumesc înalților oficiali ai celor trei județe, care au participat la ședința Adunării generale a Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România:
Horia TEODORESCU - Președintele Consiliului Județean Tulcea;
Stancu BUNEA - Președintele Consiliului Județean Brăila;
Aurel-Gabriel SIMIONESCU - Primarul Municipiului Brăila;
Marius STAN - Primarul Municipiului Galați.
Noi, primarii comunelor județului Tulcea, vom fi alături de proiectele care se vor a fi realizate prin noua asociație de dezvoltare intercomunitară, constituită. Mă bucur că în sfârșit, reprezentanții de frunte ai acestor trei județe, au înțeles maxima lui Democrit, motto-ul asociației noastre, că „prin unire se fac fapte mari”. Felicitări colegului nostru, președintele CJ Tulcea, Horia TEODORESCU!

Ștefan ILIE
PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE TULCEA A
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
PRIMARUL COMUNEI LUNCAVIȚA

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.82590300 1675592004