Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Tipareste
Reparatia capitala si extinderea Caminului Cultural

Reparatia capitala si extinderea Caminului CulturalValoare proiect:
330.000 Euro
Fonduri:
Contributie locala 100%
Realizarile proiectului:
-modernizarea capitala si extindere etaj Camin Cultural
-destinatia propusa: Centru de Cultura Rurala
Stadiu:
Lucrarea se afla in executie, 80% fiind deja realizat


Proiect de Hotarare
privind finantarea si cofinantarea de catre Consiliul Local Luncavița a proiectului “ Reparatie Capitala si Supraetajare partiala a Caminului Cultural din loc. Luncavița, com. Luncavița, jud. Tulcea”


Consiliului Local LUNCAVITA, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara legal constituita in data de 30.08.2006,

Vazand nota de fundamentare a domnului Ilie Stefan, Primarul com. Luncavița si raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
In temeiul art.40/alin 1 din lege nr 215/2001, privind administratia publica locala

HOTARASTE


Art. 1. Se aproba finantarea si cofinantarea Proiectului “ Reparatie Capitala si Supraetajare partiala a Caminului Cultural din loc. Luncavița, com. Luncavița, jud. Tulcea”

Art. 2 Prezenta hotarare va fi inaintata Prefecturii judetului Tulcea, si va fi adusa la cunostinta publica de catre secretarul Consiliului Local Luncavița.

Initiator,
Primar Stefan Ilie

Secretar,
jur. Maricel NiculitaToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2024
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.91742900 1721656901