Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Regulamentul Serviciului Public de SalubrizareRegulamentul Serviciului Public de Salubrizare
în conformitate cu Art. 7 din Legea nr.52/3003 privind transparența decizională în administrația publică, vă supunem dezbaterii proiectul Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Tulcea, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere - ADIIDM:Cuprins


CAP. I DISPOZITII GENERALE
1.1 Domeniul de aplicare
1.2 Accesul la serviciul de salubrizare
1.3 Documentatia tehnica
1.4 Indatoririle personalului operativ

CAP. II ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDITII SPECIFICE DE FUNCTIONARE
2.1 Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice
periculoase din deseurile menajere
2.2 Sortarea deseurilor municipale colectate separat
2.3 Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor
2.4 Depozitarea controlata a deseurilor municipale
2.5 Operarea depozitului de deseuri nepericuloase Mihai Bravu
2.6 Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase si a deseurilor de
echipamente electrice si electronice
2.7 Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile
populatiei, generate de activitati de reamanajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor
proprietate individuala
2.8 Activitati speciale de salubrizare
2.9 Aspecte institutionale si finantarea sistemului

CAP. III DREPTURI SI OBLIGATII
3.1 Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de salubrizare
3.2 Drepturile si obligatiile utilizatorilor

CAP. IV DETERMINAREA CANTITATILOR SI A VOLUMULUI DE LUCRARI PRESTATE

CAP. V INDICATORI DE PERFORMANTA SI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

CAP. VI - SANCTIUNI

CAP. VII - CONTRACTE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

CAP. VIIII - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Pentru a putea deschide această arhivă descărcați gratuit arhivorul WinRar apăsând aici.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.77978500 1701342720