Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Tipareste
Planul Antidrog Local 2013-2016

Planul Antidrog Local 2013-2016PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEȚENE ANTIDROG TULCEA
2013-2016


PARTEA I: REDUCEREA CERERII DE DROGURI
Obiectiv:Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență, în concordanță cu evidențele științifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate, precum și intervențiile de identificare, atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistență specializată ce au ca finalitate integrarea socială.SECȚIUNEA A1: Prevenirea în școală
Obiective specifice

Activități

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen de evaluare

Termen de finalizare

Responsabili

1. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizarea populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber

1.1. Implementarea unui proiect de formare în domeniul adicțiilor destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar

Minim 1 proiect de formare


 • Număr de cursuri de formare organizate

 • Număr de participanți la formare

 • Aria de acoperire a proiectului

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Casa Corpului Didactic Tulcea

1.2. Organizarea la nivel local a unor seminarii/conferințe cu tema „Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul școlar”.

Minim 1 seminar/conferință anuale


 • Număr de seminarii/conferințe organizate

 • Număr de participanți

 • Număr de materiale informative realizate

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Tulcea

- Casa Corpului Didactic Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

1.3. Implementarea la nivel local a unui proiect, de intervenție timpurie în mediul preșcolar, prin creșterea influenței factorilor de protecție și scăderea influentei factorilor de risc.

Minim 1 proiect de intervenție timpurie în mediul preșcolar


 • Aria de acoperiere a proiectului

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr beneficiari indirecți

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Servicii publice deconcentrate

1.4. Implementarea unui proiect local de educație nonformală, în vederea dezvoltării personalității de tip asertiv și a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte și responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, proiecte adresat elevilor de gimnaziu.

Minim 1 proiect de educație nonformală adresate elevilor de gimnaziu


 • Aria de acoperiere a proiectului

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de parteneriate încheiate

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Servicii publice deconcentrate

1.5. Dezvoltarea la nivel local a unui proiect de informare, educare, conștientizare cu privire la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, adresate elevilor din învățământul preuniversitar

Minim 1 proiect de informare, educare, conștientizare


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea

- Poliția Locală Tulcea

1.6. Implementarea la nivel local a unui proiect de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, bazate pe principiile educației între egali în învățământul preuniversitar.

Minim 1 proiect


 • Număr sesiuni formare organizate

 • Număr de elevi formați

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea

- Societatea civilă

1.7. Implementarea unui proiect orientat pe activități de petrecere a timpului liber (culturale, artistice și sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, adresat elevilor din învățământul preuniversitar

Minim 1 proiect


 • Număr de activități organizate

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

 • Număr materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea

- Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea

- Direcția de Sănătate Publică Tulcea

- societatea civilă

2. Creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a populației școlare în vederea evitării transformării consumului experimental și ocazional în consum regulat, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber

2.1. Implementarea, în rândul populației școlare, a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive.

Minim o campanie de prevenire a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariții TV/articole presă scrisă

Decembrie 2014

Decembrie 2014

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.2. Implementarea la nivel local, în rândul populației școlare, a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de canabis.

Minim o campanie de prevenire a consumului de canabis


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariții TV/articole presă scrisă

Decembrie 2015

Decembrie 2015

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.3. Implementarea în rândul populației școlare a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) în funcție de rezultatele studiului ESPAD din 2015.

O campanie națională de prevenire în funcție de rezultatele studiului ESPAD


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale de campanie distribuite

 • Număr sesiuni/întâlniri

 • Număr de parteneriate

 • Număr apariții TV/articole presă scrisă

Decembrie 2016

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- trusturile mass-media locale

- ONG-uri

2.4. Implementarea unui proiect de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinți dependenți de tutun, alcool și droguri, elevi din familii cu statut socio - economic scăzut, elevi cu risc de abandon școlar, elevi cu comportament deviant etc).

Minim 1 proiect


 • Număr de activități organizate

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Aria de acoperire

 • Număr parteneriate încheiate

 • Număr materiale informative distribuite

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea

- Direcția de Sănătate Publică Tulcea

- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea

- autoritățile administrației publice locale

- societatea civilă

2.5. Implementarea la nivel local a unui proiect de prevenire selectivă, cu o componentă indicată a consumului de droguri adresat elevilor din învățământul preuniversitar, aflați la debutul consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive

Minim 1 proiect de prevenire indicată a consumului de droguri


 • Aria de acoperire

 • Număr de beneficiari direcți

 • Număr de beneficiari indirecți

 • Număr de materiale informative distribuite

 • Număr de parteneriate

 • Număr sesiuni/întâlniri

Anual

Decembrie 2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea

- Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

- Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea

- Direcția de Sănătate Publică Tulcea

- Autoritățile administrației publice locale

- societatea civilă


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2024
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.58964400 1713883275