Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Raport de activitate 2016ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

ART. 58
(1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puțin informații privind:
a) politica de acționariat a autorității publice tutelare;
b) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;
c) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
d) politicile economice și sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare și costurile sau avantajele acestora;
e) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
f) alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.

Pentru a putea descarcă arhiva acestora apasati linkurile aferente:

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2024
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.40824800 1718576515