Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Parteneri

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORDCalendarul estimativ pentru anul 2017 al lansării măsurilor prevăzute în SDL Gal Dobrogea de Nord Tulcea, județul Tulcea


Asociația G.A.L. DOBROGEA DE NORD TULCEA, în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea de Nord Tulcea”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M5/6A „Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activităților non-agricole”.

Data lansării apelului de selecție: 16.08.2017
Data limită de depunere a proiectelor: 17.10.2017

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M5/6A sunt:
 • fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiu rural (autorizați cu statut minim de PFA);

 • microîntreprinderi și întreprinderi mici existente în spațiul rural, care își propun desfășurarea de activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

 • micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
  Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.


 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
  Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din sat Mineri, comuna Somova, strada Isaccei nr. 62, județul Tulcea, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 12.00.

  Alocare totală pe sesiune: 490.000 euro
  Cuantumul sprijinului : este de 50.000 euro/ proiect cu posibilitatea majorării la 70.000 euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism. Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole se va acorda sub formă de primă, în două tranșe, astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare;

  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 5 ani de la încheierea contractului de finanțare.  Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link aici

  Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M3/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată
  aici

  Dan DRĂGAN,
  Președinte Asociatia GAL Dobrogea de Nord Tulcea

  Descărcati documentul Apel-selectie-M5-6A-sesiunea-1-2017-VD


  Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
  Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
  Security check 0.97851200 1660722376